HoNOS

​Forskningsenheden har gennem mange år anvendt HoNOS systemet til løbende kvalitetskontrol af det kliniske arbejde på Psykiatrisk Center Nordsjælland.

HoNOS (Health of Nation Outcome Scales) rating skalaen er et instrument, der bruges til at klarlægge, hvilke problemer der har ført til, at en person kommer i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem, og om der er sket en løsning eller forbedring af disse problemer under behandlingsforløbet.​

HoNOS indeholder 12 punkter, som spænder fra psykiske forhold til sociale omstændigheder og levevilkår. Hvert punkt bedømmes på en skala fra 0 til 4.​​ 

HoNOS har været benyttet på Psykiatrisk Center Nordsjælland i forbindelse med indlæggelser siden januar 2000. ​​

HoNOS-skalaen udfyldes af miljøpersonalet for hver patient ved indlæggelsen (i løbet af det første døgn) og igen ved udskrivelsen af patienten. 

Scoringsark og statusrapporter

HoNOS Rating Scale dansk

HoNOS Scoringsark dansk 

HoNOSCA Rating Scale dansk

HoNOS Kompendium 2001 

HoNOS Statusrapport 2003 

HoNOS Statusrapport 2004 

HoNOS Statusrapport 2005 

HoNOS S​tatusrapport 2006 

HoNOS S​tatusrapport 2007 

HoNOS årsrapport 2008

10 års gennemgang af HoNOS (2000-2009)

HoNOS årsrapport 2012

HoNOS årsrapport 2013

Redaktør