Hvem er vi?

   
Per Bech
Prof., overlæge, dr. med.
Per Bech døde 9. maj 2018

     

    Lone Lindberg
    Forskningskoordinator
    Tel 38 64 30 95
    Fax 38 64 99 00
    Lone.Lindberg@regionh.dk

Redaktør