Monographs

​Bech P, Licht R, Stage K, Abildgaard W, Bech-Andersen G, Søndergaard S, Martiny K. Rating scales for affective lidelser. Kompendium. Psykiatrisk Forskningsenhed, WHO Collaborating Centre. Psykiatrisk Sygehus Hillerød, Frederiksborg Amt, 2004.

Bech P. Rating scales for psychopathology, health status and quality of life. A compendium on documentation in accordance with the DSM-III-R and WHO systems. Springer: Berlin 1993.

Bech P, Malt UF, Dencker SJ, Ahlfors UG, Elgen K, Lewander T, Lundell A, Simpson GM, Lingjærde O. Scales for assessment of diagnosis and severity of mental disorders. Acta Psychiatr Scand 1993; 87; (suppl. 372): 1-87.

Bech P. The Bech, Hamilton and Zung Scales for Mood Disorders: Screening and Listening. A twenty years update with reference to DSM-IV and ICD-10. Berlin: Springer-Verlag, 1995.
2nd rev. edition 1996.

Bech P. (ed). For andre er livet en selvfølge. Depressionssygdommen set med patientens øjne. København: Psykiatrifondens Forlag 1997

Bech P. (ed). Depressionssygdommen og dens behandling. København: Psykiatrifondens Forlag 1997
Kapitel 13: Bech P. Medicinsk behandling af depression. S. 111-121
Kapitel 17: Bech P. Sundhedsrelateret livskvalitet of depression. S. 143-151

Bech P. Quality of life in the psychiatric patient. London: Mosby-Wolfe 1997

Bech P. Stress og livskvalitet. København: PsykiatriFondens Forlag 1999.

Bech P. Evidensbaseret kompendium i neuropsykiatri: psykopatologi og nervemedicin. Hillerød Psykiatrisk Forskningsenhed (Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt) 2000

Bille J, Schütze T, Bech P. Evidensbaseret kompendium i neuropsykiatri. HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales). (Kompendium 2.) Hillerød: Forskningsenheden og Kvalitetsenheden (Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt) 2001

Bech P, Andersen MB, Tønnesen S, Agnarsdóttir E. Stress hos ledere i Danmark - årsager, udbredelse og konsekvenser. København: Arbejdsmiljørådets Service Center 2002. 

Martiny K. Adjunctive bright light in non-seasonal major depression. PhD thesis. Acta Psychiatr Scand 2004; Suppl. 425

​Bech P, Licht RW, Stage KB, Abildgaard W, Bech-Andersen G, Søndergaard S, Martiny K. Rating scales for affective lidelser. Kompendium. 2., revideret oplag. Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Sygehus Hillerød, Frederiksborg Amt, 2005.​

Redaktør