​​

Rating scales og spørgeskemaer

​Her finder du omtale af forskellige rating scales og spørgeskemaer inden for området affektive lidelser.

WHO-5-spørgeskemaet i forskellige sprogversioner findes på: www.who-5.org

De to Regneeksempler herunder indeholder en diskussion af Principal component analyse (PCA) til typebestemmelse og en beskrivelse af en Raschanalyse (IRT) af tre depressionsymptomer: 

Klinisk Psykometri Regneeksempel 1

Klinisk Psy​kometri Regneeksempel 2


Den Blå Bog ​indeholder oplysninger om nedenstående skalaer og spørgeskemaer samt udgaver af dem på dansk: 

Hamiltons Depressionsskala (HAM-D)
Hamiltons Depressionsspørgeskema - 6 items (HAM-D6 spørgeskema)
Hamiltons Angstskala (HAM-A)
Bech-Rafaelsen Melankoli-skala (MES)
Bech-Rafaelsen Mani-skala (MAS)
Montgomery-Åsberg-skala for depression (MADRS)
Youngs mani- skala (YMRS)
Global depressionsskala
Clinical Global Impression Scale (Sværhedsgrad)
Global Assessment of Functioning (Symptomer)
Global Assessment of Functioning (Socialt funktionsniveau)
Symptom Check List-92 (SCL-92)
Major Depression Inventory (MDI)
Gotland Male Depression Scale
WHO-Fem Trivselsindeks (WHO-5)
Newcastle Diagnostisk Depressionsskala
GRID-Hamilton Depression - 6 item (GRID-HAM-D6)
Seasonal Affective Disorders - Tillægsitems
WHO-behandlingstilfredshedsskema
Antidepressant Compliance Questionnaire 
UKUs bivirkningsskala for SSRI-er
Angsspørgeskemaet GAD-10
Globalt vurderingsskema for depression (Preskorn)​

Den blå bog - Rating scales for affektive lidelser​​

MDI - Major Depression Inventory:​​​

Foruden at stille diagnosen depression, er det også muligt via MDI at måle depressionens sværhedsgrad ud fra MDI total score.

Der er nu to MDI-versioner - den oprindelige version fra 2001 og en opdaterede version i hvilket Søvn - (item 9) er opdelt i to: (a) at sove for lidt og (b) at sove for meget. Dette gør det muligt at skelne mellem typisk og atypisk depression, som, i modsætning til typisk depression, også indeholder symptomerne hyperfagi og hypersomni.

De forskellige sprogversioner af den opdaterede MDI findes på den engelsk-sprogede del af denne hjemmeside.​​

MDI Arabic 

MDI Danish

MDI Dutch ​

MDI English ​​

MDI Finnish ​

MDI French ​

MDI German ​​

MDI Norwegian ​​

MDI S​panish ​

MDI Swedish 

MDI ​T​urkish


SCL- scorings-instruktioner:

 SCL-Scoringsinstruktioner.pdf

Redaktør