​Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center i Nordsjælland, som blev etableret ved det daværende Centralsygehus i Hillerød i 1982, er tværfagligt sammensat. Den var fra 1995 til 2003 WHO Collaborating Centre for Mental Health. Enheden fungerer som videncenter inden for klinimetri.​

I Psykiatrisk Forskningsenhed forskes der inden for områderne:​​

  • Klinimetri
  • Affektive sygdomme
  • Stress
  • Livskvalitet​
  • Recovery

Professor, dr. med. Per Bech, der gik bort i maj 2018, var leder af forskningsenheden, som arbejdede med psykometrisk forskning på højt internationalt niveau siden 1981 og herunder udviklet måleredskaber (”rating scales” og spørgeskemaer) til diagnosticering og vurdering af depression, stress og livskvalitet.​ Forskningsgresultaterne blev publiceret i danske og internationale tidsskrifter og bøger og fremlægges på møder og kongresser – se også publikationslisten. Der bliver gennemført ph.d.-projekter i forskningsenheden.​

​I dag er forskningsnetværket ledet af ph.d., læge, seniorforsker Kate Andreasson Aamund.