​Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center i Nordsjælland, som blev etableret ved det daværende Centralsygehus i Hillerød i 1982, er tværfagligt sammensat. Den var fra 1995 til 2003 WHO Collaborating Centre for Mental Health. Enheden fungerer som videncenter inden for klinimetri.​

I Psykiatrisk Forskningsenhed forskes der inden for områderne:​​

  • Klinimetri
  • Affektive sygdomme
  • Stress
  • Livskvalitet​
  • Recovery

 

Leder af forskningsenheden er professor, dr. med. Per Bech, som har arbejdet med psykometrisk forskning på højt internationalt niveau siden 1981 og herunder udviklet måleredskaber (”rating scales” og spørgeskemaer) til diagnosticering og vurdering af depression, stress og livskvalitet.​

Forskningsgresultaterne publiceres i danske og internationale tidsskrifter og bøger og fremlægges på møder og kongresser – se også publikationslisten.

Der bliver gennemført ph.d.-projekter i forskningsenheden.​