​Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center i Nordsjælland, som blev etableret ved det daværende Centralsygehus i Hillerød i 1982, er tværfagligt sammensat. Den var fra 1995 til 2003 WHO Collaborating Centre for Mental Health. Enheden fungerer som videncenter inden for klinimetri.​

I Psykiatrisk Forskningsenhed forskes der inden for områderne:​​

  • Klinimetri
  • Affektive sygdomme
  • Stress
  • Livskvalitet​
  • Recovery

Der bliver gennemført ph.d.-projekter i forskningsenheden.​

​I dag er forskningsnetværket ledet af professor dr.med. ph..d., læge Maj Vinberg