​​​

Henvisning til enheden

Enheden for oligofreni er en regionsdækkende specialfunktion for patienter med mental retardering og en aktuel psykisk lidelse. Behandling af denne målgruppe sker også lokalt på det nærmeste psykiatriske center. Enhed for oligofreni tilbyder kun behandling til de patienter, hvor det lægeligt er vurderet, at behandling på regionsfunktion er nødvendig. 

For at blive henvist til Enheden for oligofreni skal egen læge eller læge i nuværende behandlingstilbud sende en henvisning til Center for Visitation og Diagnostik (CVD) under Region Hovedstadens Psykiatri.

 

Behandling på hovedfunktion skal som udgangspunkt være forsøgt og fundet utilstrækkelig inden henvisning til regionsfunktionen. Undtaget er dog de sværest mentalt retarderede, hvor direkte behandling på regionfunktionsniveau kan være indiceret grundet kompleksiteten. Henvisningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af den aktuelle problemstilling, funktionsniveau og nuværende pædagogiske tilbud. Hvis patienten har modtaget behandling på hovedfunktion, bør der være en kort opsummering af denne.

 

Neuropsykologisk udredning, herunder intelligenstestning tilbydes ikke. Dementielle tilstande udredes og behandles hos Hukommelsesklinikken.

 

For lægefaglige – se kriterierne for henvisningen her (link​)

Læs mere om vores målgrupper og behandlingstilbud i enhed for Oligofreni.

Redaktør