​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Organisering

​Velkommen til Kirsebærhuset

Kirsebærhuset rummer Enheden for Kompliceret Skizofreni og Enheden for Oligofreni. Enheden kombinerer forskning og klinik og modtager patienter fra hele Region Hovedstaden.

Enheden består af et tværfagligt team med en professor, psykiatere, sygeplejersker, en sekretær og en psykolog. Bliver du henvist til et af vores tilbud, kan du forvente at deltage i et af vores forskningsprojekter. 

Udover forsknings- og udviklingsarbejde tilbyder vi rådgivning og formidling indenfor kompliceret skizofreni, nedtrapning af antipsykotika hos patienter med skizofreni og behandling af patienter med oligofreni. Vi tilbyder desuden rådgivning og second opinions ift. komplicerede patientforløb (gravide som er i behandling med psykofarmaka). 

Vi bidrager med viden indenfor områderne via forskning, undervisning og rådgivning.

Information vedrørende kontakt og henvisning.​Redaktør