​​​​​​​​​​​​​​

Deltagelse i forskningsprojekt

​På denne side finder du information om igangværende forskningsprojekter indenfor skizofreni.

​Enheden for kompliceret skizofreni har tre forskningsprojekter som du kan deltage i:

Biomarkers in treatment resistant Schizophrenia - BiTS-projektet

I BiTS- projektet undersøges biologiske forskelle på patienter, der har effekt af konventionelle antipsykotika, patienter der har effekt af clozapin, samt patienter, der ikke har haft effekt af medicinsk behandling. Patienterne gennemgår kliniske interviews, MR-scanning, lumbalpunktur, blodprøver og kognitiv testning. Patienterne genundersøges efter tre måneder uden intervention. Deltagere honoreres med 1000 kr. efter hver undersøgelsesgang.


Biomarkers in Clozapin Respondent Schizophrenia - BiCS-projektet

BiCS-projektet undersøger, om der findes biologiske markører, der kan forudsige en effekt af clozapinbehandling. Patienterne gennemgår kliniske interviews, MR-scanning, lumbalpunktur, blodprøver og kognitiv testning. Patienterne genundersøges efter tre måneders behandling med clozapin. Clozapinbehandlingen følger de gængse retningslinjer og er individuelt planlagt under hensyn til virkning og bivirkninger og med tæt ugentlig opfølgning.​


Forudsigelse af tilbagefald ved antipsykotika nedtrapning – FAN-projektet 

FAN-projektet undersøger om der findes biologiske markører som reagerer forud for et psykotisk tilbagefald, hos patienter som får nedtrappet deres antipsykotiske medicin. Patienterne skal være diagnosticeret med skizofreni, og have lyst til medicinnedtrapning. Patienterne er tilknyttet enheden i op til 18 måneder, med månedlige lægesamtaler og tæt ugentlig opfølgning. Der tages blodprøver og EKG månedligt gennem hele forløbet. ​​


Redaktør