​​​​

Henvisning til enheden

​Enheden for kompliceret skizofreni er en regionsdækkende specialfunktion for patienter hvor det ikke er fundet tilstrækkeligt at behandling sker på det lokale psykiatriske center. ​​​

Det vil typisk være en af følgende tilstande:


  • Behandlingsresistent skizofreni
  • Komplicerede bivirkninger til antipsykotika
  • Graviditet og graviditetsønske
  • Behov for second opinion ift. den antipsykotiske behandling
  • Nedtrapning af antipsykotisk medicin
  • Somatisk tilstand, der komplicerer behandling af primær psykiatrisk lidelse
  • Uvildig information om clozapin til patienter der har forbehold for clozapinbehandling

For at blive henvist til Enheden for oligofreni skal læge i nuværende behandlingstilbud sende en henvisning til Center for Visitation og Diagnostik (CVD) under Region Hovedstadens Psykiatri.

Behandling på hovedfunktion skal som udgangspunkt være forsøgt og fundet utilstrækkelig inden henvisning til regionsfunktionen. Undtaget er forløb, hvor det er vurderet at tilstanden er så kompliceret at behandling på regionsfunktion med det samme er nødvendig.

Henvisningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af den aktuelle problemstilling og hvad der ønskes. For second opinion gælder at der i henvisningen skal være en opsummering af den tidligere behandling, enten i henvisningen eller der kan henvises til et notat i journalen.

 

For lægefaglige – se kriterierne for henvisningen her (link​)

Læs mere om vores målgrupper​.

Læs mere om vores behandlingstilbud.


Redaktør