Patienter søges til FOCUS-projektet

​På Psykiatrisk Center København, Forskningsenheden har vi opstartet ovenstående forsøg. Vi har brug for jeres hjælp til at finde egnede patienter, der vil deltage i forsøget.

Det overordnede formål med dette forsøg er at finde behandlinger, som er egnede til tidlig intervention. Dvs. de skal være effektive og uden bivirkninger.

Vi vil i dette studium undersøge, om kognitiv træning (kaldet kognitiv remediering) kan øge patienternes kognitive og psykosociale funktionsniveau samt på længere sigt forebygge udviklingen af en psykose. Desuden undersøges det, om der er biologiske markører, der kan forudsige sygdomsforløbet.

Der skal i alt inkluderes 126 patienter.

Vi vil gerne undersøge patienter, som er i risiko for at udvikle skizofreni eller andre psykotiske lidelser. Vi bruger nedenstående kriterier til at identificere, hvilke patienter der formentlig befinder sig i et forstadie (prodromal sygdomsfase) til psykose:

Inklusionskriterier:

A: Generelle inklusionskriterier:
  • 1. I stand til at give informeret samtykke.
  • 2. Alder 18-40 år.
B: Tilhører en af følgende patientgrupper i risiko for udvikling af psykose.

Gruppe 1: Afsvækkede psykotiske symptomer

Patienter under grænseværdi (frekvens og intensitet) for psykotiske symptomer. Symptomerne skal have været til stede de sidste år.
F.eks. patienter der har vage hørehallucinationer (hører sit navn blive kaldt, mobiltelefon ringe mv.), derealisation, selvhenførende forestillinger, diskrete forfølgelsesforestillinger o. lign.

Gruppe 2: Kortvarige intermitterende psykotiske symptomer

Patienter som for nylig har haft psykose, som spontant remitterede inden for en uge. Symptomerne skal have været til stede inden for det sidste år.

Gruppe 3: Skizotypi (Trait and State Risk Factor Group)

Patienten har skizotypisk sindslidelse (DSM IV) eller førstegradsslægtninge med en psykotisk lidelse. Funktionsmæssigt er der sket en ændring inden for et år, og der har været signifikant forværring i den psykiske tilstand og/eller funktionsniveauet i minimum en måned, eller patienten oplever en svær reduktion i funktionsniveauet i minimum et år.

Eksklusions kriterier 

  • Alvorlig fysisk sygdom 
  • Et aktivt stofmisbrug, der kan forklare de psykosenære symptomer 
  • Patienten er aktuelt i behandling med metylphenidat 
  • Patienten har haft en behandlet eller ubehandlet psykose af en uges (eller længere) varighed 
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Forløbet/behandlingen:

Halvdelen af patienterne randomiseres til kognitiv træning (kognitiv remediering), den anden halvdel modtager standardbehandling.
Der foretages grundig psykopatologisk udredning, neuropsykologisk undersøgelse og MR-scanning.

Undersøgelserne foregår i samarbejde med patientens vanlige behandlere. Det er vigtigt at bemærke, at vi i projektet ikke kan være patienternes behandlingsansvarlige.

Såfremt I har egnede patienter, eller hvis I har spørgsmål, kan I kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.
Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komite for Region Hovedstaden, journalnummer H-6-2013-015 samt Datatilsynet, og retningslinjer for god klinisk praksis vil blive overholdt.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Psykolog 
Tina Dam Kristensen 
51 52 72 66
tina.dam.kristensen@regionh.dk

Læge
Christina Wenneberg
 60 40 78 30
christina.wenneberg@regionh.dk

Læge 
Kristine Krakauer
51 38 13 94
kristine.krakauer@regionh.dk

Psykolog
Louise Birkedal Glenthøj
51 15 57 06
louise.birkedal.glenthoej@regionh.dk

FOCUS-projektet
Psykiatrisk Center København, Forskningsenheden
Kildegårdsvej 28
Opgang 19, 4. sal
2900 Hellerup


Redaktør