​​​​​​​​​​

For fagfolk

Til sundhedspersonale i psykiatrien

Nedenfor kan I læse om, hvilke inklusions- og eksklusionskriterier, der er for deltagelse i studiet.

Inklusionskriterier:
A: Generelle inklusionskriterier:

  1. I stand til at give informeret samtykke.
  2. Alder 18-40 år.
B: Tilhører en af følgende patientgrupper i risiko for udvikling af psykose.

Gruppe 1: Afsvækkede psykotiske symptomer 

Patienter under grænseværdi (frekvens og intensitet) for psykotiske symptomer. Symptomerne skal have været til stede det seneste år.

F.eks. patienter der har vage hørehallucinationer (hører sit navn blive kaldt, mobiltelefon ringe mv.), derealisation, selvhenførende forestillinger, diskrete forfølgelsesforestillinger o. lign. 

Gruppe 2: Kortvarige intermitterende psykotiske symptomer 

Patienter som for nylig har haft psykose, som spontant remitterede inden for en uge. Symptomerne skal have været til stede inden for det sidste år.

Gruppe 3: Skizotypi (Trait and State Risk Factor Group) 

Patienten har skizotypisk sindslidelse (DSM IV) eller førstegradsslægtninge med en psykotisk lidelse. Funktionsmæssigt er der sket en ændring inden for et år, og der har været signifikant forværring i den psykiske tilstand og/eller funktionsniveauet i minimum en måned, eller patienten oplever en svær reduktion i funktionsniveauet i minimum et år.

Eksklusionskriterier:

  • Alvorlig fysisk sygdom
  • Et aktivt stofmisbrug, der kan forklare de psykosenære symptomer
  • Patienten er aktuelt i behandling med metylphenidat
  • Patienten har haft en behandlet eller ubehandlet psykose af en uges (eller længere) varighed.

Flowchart​​ over patientens deltagelse i projektet

Klik på billedet nedenfor for at få det i stort format

​​

Vi kan tilbyde at give second opinion på henviste patienter samt grundig udredning (diagnostisk og kognitiv udredning tillige med MR-skanning) af alle inkluderede patienter. Der udfærdiges notater fra alle undersøgelserne i projektet, der sættes i patientens journal.​​

Redaktør