Ny international konsensus om definition og behandling af TRD

Ny international konsensus om definition og behandling af såkaldt behandlingsresistens depression i artiklen kaldet Treatment Resistens Depression (TRD). 

Vent...

Psykiatrisk Tidsskrift skriver, at internationale eksperter for første gang er blevet enige om, hvordan man definerer behandlingsresistent depression (TRD) og dermed også, hvordan man bedst behandler den alvorlige lidelse. Enigheden skal bruges som fundament for fremtidig forskning i nye behandlinger og for implementering af dem. I forhold til en definition af TRD anvendes i dag primært den, der er vedtaget af de amerikanske og de europæiske lægemiddelmyndigheder - FDA og EMA. Det vil sige manglende respons på to eller flere antidepressive regimer på trods af tilstrækkelig dosis og varighed og overholdelse af behandlingen. “Den konsensus, vi nu har opnået, gør det klart, at der er mange ting, der skal tages i betragtning i behandlingen af en patient med svær depression. At det ikke bare handler om at skifte fra det ene præparat til det næste og blive ved med det, men at man er nødt til at komme hele vejen rundt om mennesket," siger overlæge, ph.d., dr. med. og professor Maj Vinberg fra PC Nordsjælland. Hun har fra dansk side været med til at udarbejde konsensusartiklen, offentliggjort i magasinet World Psychiatry i oktober, hvori eksperterne forsøger at komme et skridt videre fra der, hvor ingen rigtig ved, hvad de skal stille op med patienterne, når de allerede har forsøgt flere forskellige medicinske præparater. Dog pointerer hun, at konsensusartiklen ikke er en guideline, men et forsøg på at fastslå, hvad der er evidens for, og på den måde opnå en mere ensartet og mere effektiv behandl​ing af patienterne.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor