​​​​

Paramental

How do PARents with Affective disorder perceive their intergenerational risk of MENTAL illness? A quailitaitve study. 

Vent...

Formålet med projektet

Vi vil undersøge at belyse hvilken rolle arvelighed har for forældre med affektive lidelse, herunder hvordan de opfatter arvelighed, deres børns risiko og hvordan de forholder sig til, at deres børn fx bliver inviteret til at deltage i børnegrupper eller familiestudier.

Hvem kan deltage?

For at deltage skal du være forælder og diagnosticeret med depression eller bipolar lidelse. Dit barn/børn skal være ​mellem 13-25 år. Det er vigtigt, at du er informeret om projektets elementer og formål, samt at du underskriver en samtykkeerklæring. Du har selvfølgelig betænkningstid fra du modtager information om projektet, og til du beslutter dig for, om du vil deltage.

​Vi beder dig endvidere om at læse det vedlagte materiale: "Forsøgspersonens rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt". 

Hvad indebærer forskningsinterviewet?

Du vil blive interviewet af en forskningsårs studerende. Interviewet vil handle om hvordan du betragter arveligheden af din depression og bipolare lidelse i forhold til dit barn/børn, hermed hvilke bekymringer, overvejelser eller tanker det har medført. Vi vil også spørge dig, hvad du synes om interviewet, informationen og projektet. Interviewet vil vare ca. 60-120 minutter, og vil blive optaget på lydfil og siden nedskrevet til tekst.

Resultater af projektet

Dit interview vil blive analyseret for at få viden om, hvordan mennesker med depression og bipolar lidelse tænker arveligheden af deres sygdom i forhold til deres barn/børn og hvilke følelser og spørgsmål der kan rejse sig når man behandlingsmæssigt bliver spurgt indtil arveligheden og ens børn fx bliver inviteret til at medvirke i familiestudier.

Resultaterne vil blive udgivet i videnskabelige tidsskrifter.  Der kan blive brugt eksempler eller citater fra dit interview til at illustrere temaer, erfaringer og problematikker. Din identitet vil være sløret, så man ikke kan genkende dig.

F​​rivillighed

Det er frivilligt, om du vil deltage. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektgruppen. Selvom du i første omgang har besluttet, at du vil deltage, kan du altid vælge at træde ud af projektet igen uden nogen forklaring. Dette vil ikke påvirke din fremtidige behandling, og gælder også, selvom du har skrevet under på at deltage.

Fortrolighed og rettigheder

I projektet vil din identitet og dine data udelukkende være kendt af projektets forskningsteam, og dine oplysninger vil blive opbevaret fortroligt. Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at være en del af projektet, og derfor trækker dit samtykke tilbage, vil dit interview og dine data blive slettet og fremadrettet ikke blive anvendt. Hvis eksempler eller citater fra dit interview allerede er anvendt i en udgivet artikel, kan dette dog ikke trækkes tilbage. ​


Hvis du har spørgsmål eller vil tilmelde dig projektet

Kontakt Projektleder Michelle Johansen/ Maj Vinbjerg

Direkte telefon: +45 41592541

Mail: michelle.johansen.01@regionh.dk ​

Projektet er en del af et kandidatspeciale på Psykiatrisk Center Nordsjælland. Interviewene vil blive afholdt i foråret 2024.

 

Med venlig hilsen forskningsteamet

 

Michelle Johansen (Projektleder, Medicinstuderende- Kandidat)
Psykiatrisk Center Nordsjælland

Christina Wagner
Læge, Ph.d., Post doc
Psykiatrisk Center Nordsjælland

Maj Vinberg (Vejleder)                                         

Klinisk lektor, Ph.d., Overlæge             

Kompetencecenter for Affektive lidelser Rigshospitalet Psykiatrisk Center København

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor