Billede af skrivemaskine

​​​​​​

Rewritalize

Et kvalitativt forskningsprojekt om skrivegrupper i psykiatrien.

Vent...

Forskningsprojektet REWRITALIZE har fokus på udvikling af en ny non-farmakologisk gruppeintervention, som styrker jeg-funktionen, dannelse af konstruktive fællesskaber og installation af håb i en tværdisciplinær, kunstbaseret og brugerinddragende indsats til mennesker med svær psykisk lidelse.

Projektet har som mål at producere helt ny praksisnær viden, der kan bidrage til både den kunsthistoriske og den psykiatriske forskning. Projektets viden vil kunne skabe evidens for etablering af kunstbaserede grupper som del af den psykiatriske behandling og på den måde bidrage væsentligt til fornyelse af den psykiatriske praksis i Danmark og dermed til bekæmpelse af psykiske sygdomme.

Interventionen: deltagerfokuserede kunstworkshops for recovery

​Formålet med forskningsprogrammet REWRITALIZE er at skabe evidens for at kunne implementere skrive- og kunstgrupper som del af den psykiatriske behandling i Danmark. Derfor forsker vi i effekten af vores kunstgrupper som en ny type for intervention i psykiatrien. Det understreger, at kunstgrupperne ikke kun betragtes som aktiviteter, men at de også kan have sundhedsfremmende virkning på mennesker.

Interventionen er udviklet med det formål at skabe positive psykiske forandringer og selvoplevet recovery hos mennesker, der lider under psykisk sårbarhed. Det manualiserede gruppeforløb er konceptualiseret som en hybrid mellem en kunstworkshop og en gruppeterapeutisk intervention. Vi kalder dem deltagerfokuserede kunstworkshops for recovery. Manualen er udviklet i et tværfagligt samarbejde mellem psykiatere, forfattere, kunstnere og mennesker med levet erfaring fra psykiatrien.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor