AWARE

"Affective disorders eliminate WArning signs and REstore functioning.​"

Studiet er klinisk lodtrækningsforsøg med 120 patienter med affektiv lidelse og tab af funktionsevne, 50% får et individuelt behandlingsforløb (AWARE). AWARE har fokus på de elementer af patientens helbred og funktionsevne, som via en 360 grads evaluering og dialog mellem patient og behandlerteam, vurderes som de primære indsatsområder. Der laves en målsætning mhp forbedring af funktionsevne i form af daglige aktiviteter, fysisk helbred, kognition og stresshåndtering.

Formål: Hypotesen er, at en skræddersyet patientbehandling vil forbedre funktionsevnen kontra standard behandling. Formålet er at understøtte et koordineret, respektfuldt samarbejde på tværs af faglighed og sektorer og dermed integrere de komplekse neurobiologiske og miljømæssige mekanismer i vores daglige kliniske tænkning. På den facon kan vi bedre mødes med enkelte patient midt i deres liv og dermed forbedre behandlingen.Redaktør