​​

Digital self-harm

​​I dette Ph.d. projekt undersøges digital selvskade gennem 3 delstudier. 
  1. Scoping review 
  2. En interviewundersøgelse
  3. En spørgeskemaundersøgelse

​Vi oplever en ny type selvskadende- og selvmordsadfærd, der finder sted online, hvor unge deler billeder af selvskadende handlinger som f.eks. at skære sig selv, deler konkrete idéer og metoder til både selvskade og faktiske selvmordshandlinger. De kommunikerer også nedladende indhold om og til sig selv gennem falske profiler, opsøger konflikter på sociale medier for at blive ydmyget og får bevidst andre til at sige ondskabsfulde ting om sig selv. 

Denne adfærd er bekymrende, fordi vi allerede ved, at selvskadende adfærd er potentielt invaliderende og medfører en øget risiko for selvmord, udvikling af psykisk sygdom og generel viser sig ved manglende trivsel. Men da selvskade og selvmordsadfærd online er et nyt fænomen, ved vi ikke præcis, hvad det er, eller hvordan vi kan imødegå det, og denne undersøgelse vil have til formål at få indsigt gennem eksisterende forskning, interviews og undersøgelser blandt unge og danne grundlag for fremtidige interventioner, der har til formål at forebygge og hjælpe digital selvskadende adfærd.Redaktør