​​​​​

MAPP ​Monitorering af hjerteArytmi hos antiPsykotika behandlede Patienter

Antipsykotika er en effektiv behandling mod flere psykiatriske tilstande, men kan have bivirkninger. I denne undersøgelse, vil vi undersøge hvorvidt antipsykotika øger risikoen for hjerterytmeforstyrrelser. Undersøgelsen er støttet af Hjerteforeningen og Danske Regioner, og er en national undersøgelse med deltagelse af alle regioner.

​Baggrunden for forsøget

Medicin, der anvendes til behandling af psykisk sygdom, kan have en bivirkning i form af hjerterytmeforstyrrelser, der i sjældne tilfælde kan være livstruende. Vi ved i dag ikke, hvor stort problemet er med rytmeforstyrrelser hos patienter i behandling med antipsykotika eller hvem, der har tilbøjelighed til at få disse. Det er ikke alle hjerterytmeforstyrrelser, som patienten selv kan mærke, så kun ved at registrere hjerterytmen over lang tid, kan vi få et entydigt svar på, om patienten får en hjerterytmeforstyrrelse.

 

Formålet med forsøget

Forsøgets formål er at afklare i hvilket omfang antipsykotika giver anledning til bivirkninger i form af hjerterytmeforstyrrelser og om vi kan forudsige hvem der er i risiko for at få disse forstyrrelser. Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. Deltagere får lavet ultralydsskanning af hjertet og implantere en lille chip som er på størrelse med en gammeldags papirklips (en såkaldt loop recorder). Denne indsættes under huden på forsiden af brystkassen hos patienter behandlet med antipsykotika. Vi kan så registrere og aflæse hjerterytmen over meget lang tid (>2 år) og har dermed mulighed for at måle både hyppighed og type af eventuelle hjerterytmeforstyrrelser. Den viden har vi ikke i dag, så vi håber at kunne identificere særligt sårbare patienter og få mulighed for at forebygge forekomsten af rytmeforstyrrelser ved at ændre medicineringen.

 

PLAN FOR UNDERSØGELSERNE

Forsøget udføres i et samarbejde mellem psykiatrien og hjerteafdelinger i alle danske regioner.

Der skal i alt indgå 600 patienter, og alle deltagere skal være i behandling længer varende behandling med antipsykotika (>2 år) eller plan herom, over 18 år uden medfødt hjertesygdom.

 

Vil du vide mere?

Hvis du vil læse mere om undersøgelsen kan du gå ind på www.themappstudy.dk

Redaktør