SemaPsychiatry

Patienter diagnosticeret med skizofreni har markant kortere levetid sammenlignet med baggrundsbefolkningen. En del antipsykotisk virkende medicin øger risikoen for overvægt og diabetes – og som konsekvens heraf risikoen for hjertesygdom og i nogle tilfælde tidlig død. Projektets formål er at undersøge hvorvidt at tillægsbehandling med GLP-1 receptor agonisten semaglutid (Lægemidlet Ozempic® godkendt til behandling af diabetes) til patienter diagnosticeret med skizofreni, som er i fast antipsykotisk behandling med clozapin eller olanzapin, kan begrænse udviklingen af overvægt samt forstadier til og lettere grader af type 2 diabetes.

Studiedesignet er et dobbelt-blindet, placebokontrolleret, randomiseret, klinisk, GCP-monitoreret 26-ugers interventionsstudie. 104 patienter vil blive inkluderet via 3 sites lokaliseret på Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Nordsjælland samt Psykiatrien i Århus.

Patienter der inkluderes i projektet, vil blive randomiseret i 2 grupper til behandling med enten 1 mg semaglutid (Ozempic®) eller placebo. De 2 grupper følges gennem 26-uger. Der foretages i denne projektperiode kliniske undersøgelser, urin- og blodprøver, dexa-scanninger, aktivitetsmålinger, psykopatologiske interviews, ratings, spørgeskemaer mm. Projektgruppen udgøres bl.a. af Professor Anders Fink-Jensen, Professor Maj Vinberg, Overlæge Maria Gefke og Ph.d.-studerende Marie Reeberg Sass. Projektet er godkendt af lægemiddelstyrelsen, Videnskabsetisk Komité og datamyndighederne.​


Redaktør