Serotonerg neurotransmission i skizofreni

​​Postdoc - Sofi da Cunha-Bang ​

Skizofreni er en alvorlig sindslidelse, kendetegnet ved omfattende ændringer i tænkning, tolkning af sanseindtryk og følelsesliv. Hyppige symptomer er vrangforestillinger, hallucinationer, sproglige forstyrrelser, og forandringer i følelseslivet med passivitet, manglende fremdrift og social isolation. Det er en af de sygdomme der er forbundet med den største samfundsmæssige sygdomsbyrde, grundet sygdomsdebut i ungdomsårene og et ofte langvarigt forløb.  

Ændringer i hjernens struktur og kemi er en af de vigtigste årsager til skizofreni, men der er stadig meget vi ikke ved. En bedre forståelse for neurobiologien bag skizofreni, er afgørende for at på sigt kunne udvikle bedre og mere individualiserede behandlingsmetoder. Forstyrrelser i flere af hjernens signalstoffer menes at være involveret i skizofreni, herunder ændringer i signalstoffet serotonin. Det er tidligere vist, at serotonin 2A (5-HT2A) receptor niveauer er lavere hos patienter med skizofreni. Et afgørende spørgsmål, der mangler at blive belyst, er hvorvidt patienter med skizofreni har ændringer i deres evne til at frigive serotonin i hjernen. 

Ved at bruge en helt ny skanningsmetode, vil projektet for første gang undersøge hjernens serotonin-frigivelse i skizofreni patienter. Patienter og raske kontroller vil blive skannet med positron emissions tomografi (PET) skanninger før og efter intervention med dexamfetamin, et stof der frigiver serotonin i hjernen. PET-skanningerne måler også hjernens 5-HT2A receptor niveauer. Med funktionelle magnetresonans skanninger bliver hjernens aktivering afbildet, når forsøgspersonerne laver forskellige opgaver i skanneren. Alle deltagere bliver undersøgt med neuropsykologiske tests, og patienterne bliver undersøgt med grundige diagnostiske interviews for at vurdere graden af symptomer. Formålet med projektet er at afklare, om 5-HT2A receptor niveauer og serotonin-frigivelse adskiller sig i patienter med skizofreni og hvordan det hænger sammen med graden af symptomer, hjernens aktivering og kognitiv funktion.  

Projektets resultater vil bibringe ny viden om serotonins rolle i skizofreni. Denne viden er afgørende for udvikling af bedre farmakologiske behandlingsmuligheder.  


Redaktør