​​

Zero Self-Harm

En mobilapplikation der skal hjælpe med at reducere selvskade: et randomiseret studie.

​​

Baggrund

Nogle mennesker skader sig selv med vilje for at lindre psykisk smerte. Det kan være svært at stoppe igen, når først man er begyndt, og der findes desværre meget få behandlingstilbud til personer med selvskade. En anbefalet tilgang til selvskade er at udvikle strategier i form af en kriseplan, som kan bruges, hvis trangen til selvskade opstår. Derfor er Zero Self-harm appen blevet udviklet til at hjælpe brugere til at identificere advarselstegn, udvikle strategier samt reflektere over tidligere selvskadeepisoder. For at øge relevansen af appen, er personer med nuværende og tidligere selvskade blevet inkluderet i udviklingen af appen blandt andet via fokusgruppeinterviews.

Formål

Formålet med studiet er at undersøge om introduktionen af Zero Self-harm appen kan:

  1. Reducere hyppigheden af selvskade episoder.
  2. Forhindre eskalering af selvskade.
  3. Reducere selvmordstanker og depressive symptomer.


Hvem kan være med?

Personer over 18 år,​ som:

  • inden for den seneste måned har haft to eller flere episoder med selvskade.
  • har en smartphone (iPhone eller android telefon) og kan finde ud af at bruge en mobilapplikation.
  • kan forstå dansk
  • har givet et informeret samtykke om at deltage

 

Rekrutteringsforløbet

280 personer med selvskade vil blive rekrutteret igennem blandt andet åbne og lukkede afdelinger i psykiatrien, NGO'er, kommuner, ungdomsuddannelser og lignende.
Halvdelen af deltagerne vil ved lodtrækning blive tilbudt adgang til appen, som de vil afprøve i en periode på 6 måneder, og den anden halvdel kommer på venteliste og vil kunne tilgå appen efter 6 måneder. Der vil blive sendt spørgeskema til alle deltagere, so​​m deltageren vil blive bedt om at udfylde ved opstart, efter 3 måneder og sidste gang efter 6 måneder.

Varighed

Maj 2020 til januar 2023​


Redaktør