Anne A. E. Thorup

​Forskningslektor, ph.d., speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.  Lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Primært forskningsområde

Anne Thorups hovedinteresse er børns psykologiske og mentale udvikling og viden om alvorlige psykiske sygdommes ætiologi. Hun har skrevet ph.d. om debuterende psykose hos unge voksne med fokus på betydningen af køn, socialt netværk og negative symptomer. I dag beskæftiger hun sig overvejende med børn født af forældre med alvorlig psykisk sygdom (skizofreni, bipolar sygdom eller svær, tilbagevendende depression), dvs. børn som har en familiært betinget forhøjet risiko for at blive psykisk syge. Fokus er både på barnets tidlige risikofaktorer (graviditeten og den tidlige udvikling), og på betydningen det aktuelle hjemmemiljø, forældrenes ressourcer, tilknytningsstilen, barnets neurokognition og familiens socioøkonomiske status og funktionsniveau. 


Aktuel forskning

Anne Thorup er daglig leder af ’The Danish High Risk and Resilience Study ’ VIA 7 og VIA 11, som er en kohorte bestående af 522 børn fra hele Danmark. Flertallet af børnene er født af forældre med skizofreni eller bipolar sygdom og blev alle meget grundigt undersøgt, da de var 7 år gamle, i den del af undersøgelsen, som kaldes VIA 7. I 2017 starter den første opfølgning, som finder sted når børnene er 11 år gamle, VIA 11. Samtidig arbejder Anne Thorup med et interventionsstudie målrettet børn med familiær risiko for alvorlig psykisk sygdom, Via Family Frederiksberg , og med registerstudier indenfor det samme område. Hun har også samarbejde med Københavns Universitet, Psykologisk Institut om forskning inden for tilknytning og den tidlige barndom hos ovennævnte målgruppe. CV

The Research Unit, Child and Adolescent Mental Health Centre, Mental Health Services

 – Capital Region of Denmark & Faculty for Health and Medical Sciences, University of Copenhagen 

Anne.Amalie.Elgaard.Thorup@regionh.dk

T +45 26210826, Hoffmeyersvej 33, 2000 Frederiksberg

 

Anne Amalie Elgaard Thorup, MD, PhD, specialist in child and adolescent psychiatry, research lectureship. Born 15 July 1966, three children, married.

 

Anne Amalie Elgaard Thorup, Forskningslektor

Curriculum Vitae 

 

Education

2011 Aug 31: Specialist in child and adolescent psychiatry

2005 Dec 8: PhD thesis 'Gender differences, negative symptoms and social network in patients with first- episode schizophrenia spectrum disorders randomised to standard treatment or integrated treatment in the OPUS trial', University of Copenhagen.

1996 Medical State Examination, University of Copenhagen

 

Research

PhD study concerning the Danish OPUS Trial based on a randomised, clinical, multicentre trial including experience with complex statistical methods, psychopathology and psychiatric diagnoses and opportunities for treatment.

2012 April 1- : Day-to-day head of and part of the PI group in 'The Danish High Risk And Resilience Study – VIA 7'

2015-: Day-to-day head of and part of the PI-group in the VIA 11 study (the follow-up of the VIA 7 cohort) and VIA Family Intervention Study.

Part of international network on COPMI (Children of Parents with Mental Illness).

 

Grants

1999:                   Grant from Capital Region of Denmark, full payment for PhD-study.

2011:                  Grant from the Capital Region of Denmark, Mental Health Services, full payment for three years as post doc

2015:                  5 years grant: Ass. Professor, psychiatric research lectureship, Institute of Clinical Medicine, University of Copenhagen, Child and Adolescent Mental Health Center, Capital Region of Denmark

1 year stipendium for a qualitative study in VIA 11 from TRYG Foundation, 0.5 mill DKK 2016:                             Danish Ministry of Health ('Satspuljen') 9.2 mill DKK and 4 mill DKK (TRYG Foundation) for

VIA Family intervention project and 750.000 for a PhD student in VIA 11 study.


Employment

2015-2020       Associate professor, research lectureship, child and adolescent mental health center, Capital Region of Denmark

2011-2019     Senior researcher, daily head of 'The Danish High Risk Study and Resilience-VIA 7 and VIA 11', research Units at Adult Mental Health Centre and Child and Adolescent Mental Health Center, Capital Region of Denmark

2007-2011:      Residency in child- adolescent psychiatry at Child Adolescent Mental Health Centre, Cap Reg of DK

2000-2007:      PhD-student and research assistant, Research Unit, Mental Health Center Copenhagen 1996-1999:                 Clinical doctor in psychiatry

 

Recent courses

*2015-16: ITSEY module 1 and 4, Anna Freud Center, London, 8 days

*2014-15: Research Management (8 days, Capital Region of Denmark. Infant Mental Health AFC, London, 48 h

  • 2014: Parental Mental Disease and Child Development, Anna Freud Center, London (48 hours)
  • 2014: Project Management Course for researchers (Implement) (24 hours)
  • 2012: Story Stem Assess Profile – measuring attachment among children (Anna Freud Center, London (24 hours)
  • 2009-2011: Supervisor course (24 hours) and courses in management, administration and collaboration (40 hours)
  • 2007-2009: Psychoanalytic psychotherapy with children and adolescents (Gudrun Bodin, Hillerød 128 hours)
  • 2007-08: Main specialist course in child and adolescent psychiatry (172 hours)

 

Teaching

Pregraduate

2007-2010       Every 6 months: 2 lectures and 2 sessions with medical students

2014-                 B lectureship, assistant professor at University of Copenhagen, Faculty of Health.

Postgraduate

2008-2013:      3 annual lectures in 'Schizophrenia' for doctors specializing in psychiatry

2005-:                1 lecture and 6 sessions at the PhD courses at University of Copenhagen concerning the SCAN interview (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry) every 6 months.

2013-                   Teacher at the K-SADS-PL course in the Capital Region of Copenhagen

2012-2016:    Metropolitan University College, Bachelor Degree Programs: 'Developmental disturbances among children and adolescents' part of course (20 hours per year)

2013-2016:    Lectures in children as relatives in psychiatry (Capital Region of Denmark)

 

Publications and reviews and PhD supervision

44 peer reviewed publications, 8 as first author. Referee for several journals. Several oral presentations at national and international meetings, conferences and congresses. Invited key note speaker for the IEPA 2016 in Milan and IACAPAP in Prague 2018.

 

Submitted papers : 1 as 1st author, 1 as co-author


Supervision and assessments

Co-supervisor for 5 Phd-students: 3 of them graduated, 2 in progress Supervisor for 1 candidate in medicine and 1 bachelor in medicine (completed) Assessment: 2 PhDs in autumn 2016 (one opponent, one chair)
Publikationer

Publication list Anne Thorup, Feb 2017

 

Submitted:

*Thorup A, Laursen, TM, Munk-Olsen, T, Ranning A, Mortensen PB, Plessen K, Nordentoft M ' Incidence of child and adolescent mental illness in children aged 0-17 with familial high risk for severe mental illness – a Danish Register Study'

In press:

Burton BK, Thorup A.A.E., Jepsen JR, Poulsen G, Ellersgaard D, Spang KS, Christiani CJ, Hemager N, Gantriis D, Greve A, Mors O, Nordentoft M, Plessen KJ (2016) Impairments of Motor Function among Children with a Familial Risk of Schizophrenia or Bipolar Disorder at 7 Years Old – an observational cohort study. Lancet Psychiatry (in press)

 

2016

Ranning A, Munk LT, Thorup A, et al. Children of Parents With Serious Mental Illness: With Whom Do They Grow Up? A Prospective, Population-Based Study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016;55:953-61

Kuhl JO, Laursen TM, Thorup A, Nordentoft M. The incidence of schizophrenia and schizophrenia spectrum disorders in Denmark in the period 2000-2012. A register-based study. Schizophr.Res. 2016;

Burton BK, Hjorthoj C, Jepsen JR, Thorup A, Nordentoft M, Plessen KJ. Research Review: Do motor deficits during development represent an endophenotype for schizophrenia? A meta-analysis. J. Child Psychol.

Psychiatry 2016; 57:446-456

 

2015

Melau M, Harder S, Jeppesen P, Hjorthoj C, Jepsen JR, Thorup A, Nordentoft M. The association between working alliance and clinical and functional outcome in a cohort of 400 patients with first-episode psychosis: a cross-sectional study. J.Clin.Psychiatry 2015; 76:e83-e90

*Thorup AA, Jepsen JR, Ellersgaard DV, Burton BK, Christiani CJ, Hemager N, Skjaerbaek M, Ranning A, Spang KS, Gantriis DL, Greve AN, Zahle KK, Mors O, Plessen KJ, Nordentoft M. The Danish High Risk and Resilience Study - VIA 7 - a cohort study of 520 7-year-old children born of parents diagnosed with either schizophrenia, bipolar disorder or neither of these two mental disorders. BMC.Psychiatry 2015; 15:233

Nordentoft M, Melau M, Iversen T, Petersen L, Jeppesen P, Thorup A, Bertelsen M, Hjorthoj CR, Hastrup LH, Jorgensen P. From research to practice: how OPUS treatment was accepted and implemented throughout Denmark. Early Interv.Psychiatry 2015; 9:156-162


Austin SF, Mors O, Budtz-Jorgensen E, Secher RG, Hjorthoj CR, Bertelsen M, Jeppesen P, Petersen L, Thorup A, Nordentoft M. Long-term trajectories of positive and negative symptoms in first episode psychosis: A 10year follow-up study in the OPUS cohort. Schizophr.Res. 2015;

Burton BK, Hjorthoj C, Jepsen JR, Thorup A, Nordentoft M, Plessen KJ. Research Review: Do motor deficits during development represent an endophenotype for schizophrenia? A meta-analysis. J.Child Psychol.Psychiatry 2015;

 

Ranning A, Munk LT, Thorup A, Hjorthoj C, Nordentoft M. Serious mental illness and disrupted caregiving for children: a nationwide, register-based cohort study. J.Clin.Psychiatry 2015; 76:e1006-e1014

Secher RG, Hjorthoj CR, Austin SF, Thorup A, Jeppesen P, Mors O, Nordentoft M. Ten-year follow-up of the OPUS specialized early intervention trial for patients with a first episode of psychosis. Schizophr.Bull. 2015; 41:617-626

 

2014

Clausen L, Hjorthoj CR, Thorup A, Jeppesen P, Petersen L, Bertelsen M, Nordentoft M. Change in cannabis use, clinical symptoms and social functioning among patients with first-episode psychosis: a 5-year follow-up study of patients in the OPUS trial. Psychol.Med. 2014; 44:117-126

*Thorup A, Albert N, Bertelsen M, Petersen L, Jeppesen P, Le QP, Krarup G, Jorgensen P, Nordentoft M. Gender differences in first-episode psychosis at 5-year follow-up--two different courses of disease? Results from the OPUS study at 5-year follow-up. Eur.Psychiatry 2014; 29:44-51

Nordentoft M, Rasmussen JO, Melau M, Hjorthoj CR, Thorup AA. How successful are first episode programs? A review of the evidence for specialized assertive early intervention. Curr.Opin.Psychiatry 2014; 27:167-172

Ellersgaard D, Mors O, Thorup A, Jorgensen P, Jeppesen P, Nordentoft M. Prospective study of the course of delusional themes in first-episode non-affective psychosis. Early Interv.Psychiatry 2014; 8:340-347

2013

Hastrup LH, Kronborg C, Bertelsen M, Jeppesen P, Jorgensen P, Petersen L, Thorup A, Simonsen E, Nordentoft

M. Cost-effectiveness of early intervention in first-episode psychosis: economic evaluation of a randomised controlled trial (the OPUS study). Br.J.Psychiatry 2013; 202:35-41

Nordentoft M, Melau M, Iversen T, Petersen L, Jeppesen P, Thorup A, Bertelsen M, Hjorthoj CR, Hastrup LH, Jorgensen P. From research to practice: how OPUS treatment was accepted and implemented throughout Denmark. Early Interv.Psychiatry 2013;

Austin SF, Mors O, Secher RG, Hjorthoj CR, Albert N, Bertelsen M, Jensen H, Jeppesen P, Petersen L, Randers L, Thorup A, Nordentoft M. Predictors of recovery in first episode psychosis: the OPUS cohort at 10 year follow- up. Schizophr.Res. 2013; 150:163-168


2011

Melau M, Jeppesen P, Thorup A, Bertelsen M, Petersen L, Gluud C, Krarup G, Nordentoft M. The effect of five years versus two years of specialised assertive intervention for first episode psychosis - OPUS II: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2011; 12:72

Albert N, Bertelsen M, Thorup A, Petersen L, Jeppesen P, Le Quack P, Krarup G, Jorgensen P, Nordentoft M. Predictors of recovery from psychosis Analyses of clinical and social factors associated with recovery among patients with first-episode psychosis after 5years. Schizophr.Res. 2011; 125:257-266

 

2010

Nordentoft M, Ohlenschlaeger J, Thorup A, Petersen L, Jeppesen P, Bertelsen M. Deinstitutionalization revisited: a 5-year follow-up of a randomized clinical trial of hospital-based rehabilitation versus specialized assertive intervention (OPUS) versus standard treatment for patients with first-episode schizophrenia spectrum disorders. Psychol.Med. 2010; 40:1619-1626

*Thorup A, Petersen L, Jeppesen P, Nordentoft M. The quality of life among first-episode psychotic patients in the OPUS trial. Schizophr.Res. 2010; 116:27-34

 

2009

Bertelsen M, Jeppesen P, Petersen L, Thorup A, Ohlenschlaeger J, Le Quach P, Ostergaard CT, Krarup G, Jorgensen P, Nordentoft M. Course of illness in a sample of 265 patients with first-episode psychosis--five-year follow-up of the Danish OPUS trial. Schizophr.Res. 2009; 107:173-178

Bertelsen M, Jeppesen P, Petersen L, Thorup A, Ohlenschlaeger J, Le Quach P, Christensen TO, Krarup G, Jorgensen P, Nordentoft M. [First episode of psychosis intensive early intervention programme versus standard treatment--secondary publication]. Ugeskr.Laeger 2009; 171:2992-2995

Quach PL, Mors O, Christensen TO, Krarup G, Jorgensen P, Bertelsen M, Jeppesen P, Petersen L, Thorup A, Nordentoft M. Predictors of poor adherence to medication among patients with first-episode schizophrenia- spectrum disorder. Early Interv.Psychiatry 2009; 3:66-74

Nordentoft M, Jeppesen P, Petersen L, Bertelsen M, Thorup A. The rationale for early intervention in schizophrenia and related disorders. Early Interv.Psychiatry 2009; 3 Suppl 1:S3-S7

2008

Jeppesen P, Petersen L, Thorup A, Abel MB, Ohlenschlaeger J, Christensen TO, Krarup G, Jorgensen P, Nordentoft M. The association between pre-morbid adjustment, duration of untreated psychosis and outcome in first-episode psychosis. Psychol.Med. 2008; 38:1157-1166

 

Nordentoft M, Larsen T, Bertelsen M, Thorup A. The challenge of suicidal behaviour in early psychosis. Early Interv.Psychiatry 2008; 2:1-2

Nordentoft M, Thorup A, Petersen L, Ohlenschlaeger J, Christensen TO, Krarup G, Jorgensen P, Jeppesen P. Does a detection team shorten duration of untreated psychosis? Early Interv.Psychiatry 2008; 2:22-26

Ohlenschlaeger J, Nordentoft M, Thorup A, Jeppesen P, Petersen L, Christensen TO, Krarup G, Jorgensen P. Effect of integrated treatment on the use of coercive measures in first-episode schizophrenia-spectrum disorder. A randomized clinical trial. Int.J.Law Psychiatry 2008; 31:72-76

Bertelsen M, Jeppesen P, Petersen L, Thorup A, Ohlenschlaeger J, Le Quach P, Christensen TO, Krarup G, Jorgensen P, Nordentoft M. Five-year follow-up of a randomized multicenter trial of intensive early intervention vs standard treatment for patients with a first episode of psychotic illness: the OPUS trial. Arch.Gen.Psychiatry 2008; 65:762-771

Nordentoft M, Bertelsen M, Petersen L, Jeppesen P, Thorup A. [Phases of psychosis]. Ugeskr.Laeger 2008; 170:3746-3748

Petersen L, Thorup A, Oqhlenschlaeger J, Christensen TO, Jeppesen P, Krarup G, Jorrgensen P, Mortensen EL, Nordentoft M. Predictors of remission and recovery in a first-episode schizophrenia spectrum disorder sample: 2-year follow-up of the OPUS trial. Can.J.Psychiatry 2008; 53:660-670

2007

*Thorup A, Petersen L, Jeppesen P, Nordentoft M. Frequency and predictive values of first rank symptoms at baseline among 362 young adult patients with first-episode schizophrenia Results from the Danish OPUS study. Schizophr.Res. 2007;

*Thorup A, Petersen L, Jeppesen P, Ohlenschlaeger J, Christensen T, Krarup G, Jorgensen P, Nordentoft M. Gender differences in young adults with first-episode schizophrenia spectrum disorders at baseline in the Danish OPUS study. J.Nerv.Ment.Dis. 2007; 195:396-405

Ohlenschlaeger J, Thorup A, Petersen L, Jeppesen P, Koster A, Munkner R, Nordentoft M. Intensive treatment models and coercion. Nord.J.Psychiatry 2007; 61:369-378

Petersen L, Jeppesen P, Thorup A, Ohlenschlaeger J, Krarup G, Ostergard T, Jorgensen P, Nordentoft M. Substance abuse and first-episode schizophrenia-spectrum disorders. The Danish OPUS trial. Early Interv.Psychiatry 2007; 1:88-96

Bertelsen M, Jeppesen P, Petersen L, Thorup A, Ohlenschlaeger J, Le Quach P, Christensen TO, Krarup G, Jorgensen P, Nordentoft M. Suicidal behaviour and mortality in first-episode psychosis: the OPUS trial. Br.J.Psychiatry Suppl 2007; 51:s140-s146

 

*Thorup A, Waltoft BL, Pedersen CB, Mortensen PB, Nordentoft M. Young males have a higher risk of developing schizophrenia: a Danish register study. Psychol.Med. 2007; 37:479-484

 

2006

Nordentoft M, Petersen L, Jeppesen P, Thorup AA, Abel MB, Ohlenschlaeger J, Christensen TO, Krarup G, Jorgensen P. [OPUS: a randomised multicenter trial of integrated versus standard treatment for patients with a first-episode psychosis--secondary publication]. Ugeskr.Laeger 2006; 168:381-384

*Thorup A, Petersen L, Jeppesen P, Ohlenschlaeger J, Christensen T, Krarup G, Jorgensen P, Nordentoft M. Social network among young adults with first-episode schizophrenia spectrum disorders: results from the Danish OPUS trial. Soc.Psychiatry Psychiatr.Epidemiol. 2006; 41:761-770

Nordentoft M, Thorup A, Petersen L, Ohlenschlaeger J, Melau M, Christensen TO, Krarup G, Jorgensen P, Jeppesen P. Transition rates from schizotypal disorder to psychotic disorder for first-contact patients included in the OPUS trial. A randomized clinical trial of integrated treatment and standard treatment. Schizophr.Res. 2006; 83:29-40

 

2005

Petersen L, Nordentoft M, Jeppesen P, Ohlenschaeger J, Thorup A, Christensen TO, Krarup G, Dahlstrom J, Haastrup B, Jorgensen P. Improving 1-year outcome in first-episode psychosis: OPUS trial. Br.J.Psychiatry Suppl 2005; 48:s98-103

*Thorup A, Petersen L, Jeppesen P, Ohlenschlaeger J, Christensen T, Krarup G, Jorgensen P, Nordentoft M. Integrated treatment ameliorates negative symptoms in first episode psychosis-results from the Danish OPUS trial. Schizophr.Res. 2005; 79:95-105

Jeppesen P, Petersen L, Thorup A, Abel MB, Oehlenschlaeger J, Christensen TO, Krarup G, Hemmingsen R, Jorgensen P, Nordentoft M. Integrated treatment of first-episode psychosis: effect of treatment on family burden: OPUS trial. Br.J.Psychiatry Suppl 2005; 48:s85-s90

Petersen L, Jeppesen P, Thorup A, Abel MB, Ohlenschlaeger J, Christensen TO, Krarup G, Jorgensen P, Nordentoft M. A randomised multicentre trial of integrated versus standard treatment for patients with a first episode of psychotic illness. BMJ 2005; 331:602


Reference List

1.   Ranning A, Munk LT, Thorup A, et al. Children of Parents With Serious Mental Illness: With Whom Do They Grow Up? A Prospective, Population-Based Study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016;55:953- 61
Redaktør