Anne Katrine Pagsberg

Konstitueret leder af Forskningsenheden, overlæge, ph.d., Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. A-Lektor og undervisningsansvarlig, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

​​


Primært forskningsområde

Anne Katrine Pagsbergs hovedinteresse er klinisk forskning af børn og unge med psykiske forstyrrelser. 

Aktuelt er fokus på behandlingsstudier om medikamentel behandling af børn og unge med skizofren psykose (TEA), samt psykoterapeutisk behandling af OCD (TECTO). 

Herudover er hun engageret i og vejleder projekter om: 

  • metylfenidatbehandling af børn og unge med ADHD (INDICES)
  • selvmordsrisiko ved behandling af børn og unge med antidepressiva
  • off-label brug og bivirkninger ved psykofarmaka
  • diagnostisk validering i børne- og ungdomspsykiatrien, neurobiologiske markører for ADHD og skizofreni hos børn og unge 
  • spædbørn af mødre med bipolar sygdom (MIPAD). 

Desuden har hun erfaringer med forskning i spiseforstyrrelser (Ph.d. Mette Bentz). Metodemæssigt arbejder hun med randomiserede kliniske forsøg, kohorte studier, kliniske studier der sammenligner psykisk syge og raske, registerstudier og metaanalyser.

Aktuel forskning

Anne Katrine Pagsberg er principal investigator for et randomiseret klinisk forsøg, der undersøger effekterne af kognitiv adfærdsterapi hos børn og unge med OCD (TECTO – Treatment Effects of Cognitive Therapy in Adolescents with OCD). Hun leder (sponsor) et longitudinelt studie af børn og unge med skizofren psykose (TEA – Tolerability and Efficacy of Antipsychotics). Hun er principal investigator for et studie der undersøger mor-barn samspillet hos spædbørn af mødre med bipolar sygdom (MIPAD - A longitudinal study of Mother-infant Interaction, affective cognition, and attachment postpartum in new mothers with bipolar Affective Disorder). Hun er vejleder på INDICES projektet, som er et prospektivt obersvationelt studie, der karakteriserer gavnlige og skadelige virkninger af metylfenidatbehandling hos børn med ADHD.

Redaktør