​​

Anne Katrine Pagsberg

Konstitueret leder af Forskningsenheden, overlæge, ph.d., Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. A-Lektor og undervisningsansvarlig, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.


Primært forskningsområde

Anne Katrine Pagsbergs hovedinteresse er klinisk forskning af børn og unge med psykiske forstyrrelser. 

Aktuelt er fokus på behandlingsstudier om medikamentel behandling af børn og unge med skizofren psykose (TEA), samt psykoterapeutisk behandling af OCD (TECTO). 

Herudover er hun engageret i og vejleder projekter om: 

  • metylfenidatbehandling af børn og unge med ADHD (INDICES)
  • selvmordsrisiko ved behandling af børn og unge med antidepressiva
  • off-label brug og bivirkninger ved psykofarmaka
  • diagnostisk validering i børne- og ungdomspsykiatrien, neurobiologiske markører for ADHD og skizofreni hos børn og unge 
  • spædbørn af mødre med bipolar sygdom (MIPAD). 

Desuden har hun erfaringer med forskning i spiseforstyrrelser (Ph.d. Mette Bentz). Metodemæssigt arbejder hun med randomiserede kliniske forsøg, kohorte studier, kliniske studier der sammenligner psykisk syge og raske, registerstudier og metaanalyser.

Aktuel forskning

Anne Katrine Pagsberg er principal investigator for et randomiseret klinisk forsøg, der undersøger effekterne af kognitiv adfærdsterapi hos børn og unge med OCD (TECTO – Treatment Effects of Cognitive Therapy in Adolescents with OCD). Hun leder (sponsor) et longitudinelt studie af børn og unge med skizofren psykose (TEA – Tolerability and Efficacy of Antipsychotics). Hun er principal investigator for et studie der undersøger mor-barn samspillet hos spædbørn af mødre med bipolar sygdom (MIPAD - A longitudinal study of Mother-infant Interaction, affective cognition, and attachment postpartum in new mothers with bipolar Affective Disorder). Hun er vejleder på INDICES projektet, som er et prospektivt obersvationelt studie, der karakteriserer gavnlige og skadelige virkninger af metylfenidatbehandling hos børn med ADHD.


CV

Anne Katrine Pagsberg, Forskningslektor - Curriculum Vitae

 

The Research Unit, Child and Adolescent Mental Health Centre, Mental Health Services –  Capital Region of Denmark & Faculty for Health and Medical Sciences, University of Copenhagen

 

Anne.Katrine.Pagsberg@regionh.dk T +45 38641180

 

Anne Katrine Pagsberg, senior consultant, associate professor, PhD

 

Anne Katrine Pagsberg, Forskningslektor

Curriculum Vitae

 

Education

1990                 Master of medicine, University of Copenhagen

2004                 Ph.D. at University of Copenhagen, Faculty of Health Science 2006                 Specialist in child and adolescent psychiatry

 

Employments

Academic:

1995-2006       Temp. Associate professor at Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen. 2000-2003                      Research assistant at Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen.

2006-               Associate professor at Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen.

Clinical:

1990-1992       Internship, Bornholm's Hospital

1992-2006      Specialist training, Copenhagen University Hospitals Hillerød and Bispebjerg

2008 -              Senior consultant, Child and Adolescent Mental Health Centre, Mental Health Services Capital Region of Denmark  & Faculty of Health Science, University of Copenhagen, Denmark

 

Research profile and leadership experience

My main academic interest is clinical research in children and adolescents with mental disorders, primarily psychopharmacology, early onset psychosis, abnormal neurodevelopmental and neurocognitive trajectories, OCD, and eating disorders. My PhD (2004) was a prospective multicentre neuroimaging case-control study on "Structural Brain Abnormalities in Children and Adolescents with First-Episode Psychosis", and I participated in a parallel neuroimaging study concerning treatment effects on basal ganglia volumes in adults. The cohort of patients and controls from my PhD study were reinvestigated in a 5-year follow-up study, which I lead, and I supervised PhD JR Jepsen (2010) "The development of intelligence and specific cognitive functions in first- episode early-onset schizophrenia patients". In the period 2008-2010, I was Head of research, Mental Health Centre for Child and Adolescent Psychiatry Bispebjerg. Since 2006, I have been member of the steering group and since 2009; I have been the project leader, sponsor and principal investigator of the TEA (Tolerance and Effect of Antipsychotics in Children and Adolescents with Psychosis) study. Currently, my focus is treatment trials on antipsychotic treatment in children and adolescents with schizophrenia spectrum psychosis, and psychotherapy for OCD. Furthermore, I am engaged in and supervise projects on methylphenidate treatment for children and adolescents with ADHD, risk of suicidal behavior in treatment with antidepressants in children


and adolescents, off-label use and side effects in pediatric psychopharmacology, diagnostic validation in child- and adolescents psychiatry, neurobiological markers of ADHD and schizophrenia, and infants of mothers with bipolar disorder. In addition, I have has experience with research in eating disorders in youth. Methodologically I works with randomised controlled trials, cohort studies, clinical studies comparing mentally patients with typically developing youth, register studies, and meta-analyses. Current research: I am the principal   investigator for a randomised controlled trial investigating the effects of cognitive behavioral therapy in youth with OCD (TECTO – Treatment Effects of Cognitive Therapy in Adolescents with OCD). I am the leader and sponsor of a longitudinal study of youth with schizophrenia spectrum psychosis (TEA – Tolerability and Efficacy of Antipsychotics). I am a principal investigator for a study investigating the mother-child relationship in infants of mothers with bipolar disorder (MIPAD - A longitudinal study of Mother-infant Interaction, affective cognition, and attachment postpartum in new mothers with bipolar Affective Disorder).

 

Teaching

Since 1995 associate professor at the University of Copenhagen, Faculty of Health Sciences. In the period 2006- 2010 and again since 2016 responsible for the pregraduate education in Child- and Adolescent Psychiatry.

Since 1995 teaching postgraduate education for the The Danish Board of Health in Specialist education in Child- and Adolescent Psychiatry.

 

Funding (last 5 years)

A funding of DKK 18.702.207 for the current TEA study has been obtained from The National Research Council for Health and Disease; The Danish Association for Mental Health; Mental Health Centre for Child and Adolescent Psychiatry Bispebjerg; The Capital Region Psychiatric Research Foundation; A.P. Møller foundation; Tryg Fonden; Capital Region Research Foundation; Region of Southern Denmark Research Foundation; Psychiatry Foundation; Foundation of 17-12-1981; Knud og Dagny Andresens Foundation; Psychiatric Research Foundation of 1967; Dr. Sofus Carl Emil Friis and Hustru Olga Friis Scholarship; Psychiatric Research Foundation Region Zealand; Tømrerhandler Johannes Fogs Foundation; Brdr Hartmanns Foundation; Aase and Ejnar Danielsens Foundation, Jacob Madsen and wife Olga Madsens Foundation, C.C. Klestrup and wife Scholarship; Tømrermester Jørgen Holm and wife Elisas Scholarship; A. P. Moeller Foundation

 

Publications (see publication list): 43 published, 11 first author, 5 last author, 27 co-author; 34 international

publications, 9 Danish.

 

Other scientific/expert/leadership qualifications and assignments (selected)

PhD. thesis:   Pagsberg AK (2004): Structural Brain Abnormalities in 10-18 Year Old Children and adolescents with First-Episode Psychosis.

 

>30 academic presentations on international congresses

 

Referee on Schizophrenia Research, Acta Psychiatrica Scandinavica; Neuropsychopharmacology; Nordic Journal of Psychiatry; Ugeskrift for læger.

 

Reviewer on applications for the Psychiatric Research Council, Southern Region of Denmark

 

Graduate supervision PhDs: 2 as main supervisor, 7 as co-supervisor, 4 are current. Pregraduate supervision: 3 bachelor theses, 20 master theses.


RADS (2012-): Expert counsellor on the national guideline:  Medical treatment of children and adolescents with psychosis 2013 and 2014.

 

Danish Board of Health (2014-): Expert counsellor concerning pediatric psychopharmacology

 

Danish Board of Health (2016-): Expert counsellor concerning National Recommendations on pediatric psychopharmacology

 

Leadership in Research: 8-day course in Capital Region of Denmark 2014-2015.

 
Publikationer

 

Publications (peer-reviewed)

 

1.      Pagsberg AK, Pedersen G, Mølgård Hansen F.

Goodpastures Syndrome. Antiglomerular basal membrane antibody-mediated glomerulonephrotis. Ugeskrift for læger 1989: 151/34: 2141- 2144. PMID: 2773147

 

2.      Pagsberg AK, Wang AR.

Epidemiology of anorexia nervosa and bulimia nervosa in Bornholm County, Denmark, 1970-1989. Acta Psychiatr Scand 1994:90(4):259-65. PMID: 7831995

 

3.      Nielsen S, Møller-Madsen S, Isager T, Jørgensen J, Pagsberg AK, Theander S.

Standardized mortality in eating disorders - a quantitative summary of previously published and new evidence. Jr Psychsom Research 1998:44:3/4:413-434. PMID: 9587884

 

4.      Pagsberg AK.

Schizophrenia in children and adolescents. The Danish Society of Child and Adolescent Psychiatry. Ugeskr Læger 2006;168(12):1211. PMID: 16571302

 

5.      Fagerlund B, Pagsberg AK, Hemmingsen RP.

Cognitive deficits and levels of IQ in adolescent onset schizophrenia and other psychotic disorders. Schizophr Res. 2006 Jul;85(1-3):30-9. PMID:16626945

 

6.      Pagsberg AK, Baaré WF, Raabjerg Christensen AM, Fagerlund B, Hansen MB, Labianca J, Krabbe K, Aarkrog T, Paulson OB, Hemmingsen RP.

Structural brain abnormalities in early onset first-episode psychosis. J Neural Transm. 2007; 114(4):489-98. PMID:17024324

 

7.      Glenthoj A, Glenthoj BY, Mackeprang T, Pagsberg AK, Hemmingsen RP, Jernigan TL, Baaré WF.

Basal ganglia volumes in drug-naive first-episode schizophrenia patients before and after short-term treatment with either a typical or an atypical antipsychotic drug. Psychiatry Res. 2007 Apr 15;154(3):199-208. PMID:17360162

 

8.      Deurell M, Weischer M, Pagsberg AK, Labianca J.

The use of antipsychotic medication in child and adolescent psychiatric treatment in Denmark. A cross-sectional survey. Nord J Psychiatry. 2008 Oct 7:1-9. PMID:18841508

 

9.      Pagsberg AK, Gitte Madsen & Niels Bilenberg.

Psychosis in childhood and adolescence. Psychopathology and differential diagnosis. Ugeskr Læger 2008;170(46):3778. PMID:19014731

 

10.  Jepsen JRM, Fagerlund B, Pagsberg AK, Christensen AM, Nordentoft M, Mortensen EL. Course of intellectual deficits in early onset, first episode schizophrenia: a controlled, five- year longitudinal study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2010 Apr;19(4):341-51. PMID:19763665

 

11.  Jepsen JR, Fagerlund B, Pagsberg AK, Christensen AM, Nordentoft M, Mortensen EL. Deficient maturation of aspects of attention and executive functions in early onset schizophrenia. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2010 Oct;19(10):773-86. PMID:20680364

 

12.  Thomsen R, Rasmussen HB, Linnet K; INDICES Consortium

Enantioselective determination of methylphenidate and ritalinic acid in whole blood from forensic cases using automated solid-phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry. J Anal Toxicol. 2012 Oct;36(8):560-8. PMID:22833645

 

13.  Rydkjær J, Pagsberg AK, Oranje B.

Informationsbearbejdning hos børn og unge med ADHD eller psykose. BestPractice 2012;19:30-32

 

14.  Pagsberg AK.

Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2013 Feb;22 Suppl 1:S3-9. Review. PMID:23202885

 

15.  Jepsen JR, Fagerlund B, Pagsberg AK, Christensen AM, Nordentoft M, Mortensen EL. Profile of cognitive deficits and associations with depressive symptoms and intelligence in chronic early-onset schizophrenia patients. Scand J Psychol. 2013 Oct;54(5):363-70. PMID:23786210

 

16.  Stentebjerg-Olesen M, Jeppesen P, Pagsberg AK, Fink-Jensen A, Kapoor S, Chekuri R, Carbon M, Al-Jadiri A, Kishimoto T, Kane JM, Correll CU.

Early Nonresponse Determined by the Clinical Global Impressions Scale Predicts Poorer Outcomes in Youth with Schizophrenia Spectrum Disorders Naturalistically Treated with Second-Generation Antipsychotics. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Dec;23(10):665- 75. PMID:24266529

 

17.  Thomsen R, Rasmussen HB, Linnet K; INDICES Consortium.

In vitro drug metabolism by human carboxylesterase 1: focus on angiotensin-converting enzyme inhibitors. Drug Metab Dispos. 2014 Jan;42(1):126-33. PMID:24141856

 

18.  Resen K, Jürgens G, Pagsberg AK.

Atomoxetine for treatment of children and adolescents with ADHD. Ugeskr Laeger. 2014 Mar 3;176(10A). PMID:25350704

 

19.  Pagsberg AK, Glintborg D, Anders Fink-Jensen, Stenstrøm AD.

Pharmacological treatment of children with psychosis (RADS guideline) Ugeskr Laeger. 2014 Jun 2;176(11A). PMID:25186668

 

20.  Jensen LS, Pagsberg AK, Dalhoff K.

Methylphenidate Misuse in Adult Patients and the Impact of Therapeutic Use. Hum Exp Toxicol. 2014 Jul 25. PMID:25062974 

 

21.  Pagsberg AK, Jeppesen P, Klauber DG, Jensen KG, Rudå D, Stentebjerg-Olesen M, Jantzen P, Rasmussen S, Saldeen EA, Lauritsen MG, Bilenberg N, Stenstrøm AD, Pedersen J, Nyvang L, Madsen S, Lauritsen MB, Lammers DV, Thomsen PH, Paludan J, Werge TM, Winge K, Juul K, Gluud C, Skoog M, Wetterslev J, Jepsen JRM, Correll CU, Fink-Jensen A and Fagerlund B. Quetiapine versus aripiprazole in children and adolescents with psychosis - protocol for the randomised, blinded clinical Tolerability and Efficacy of Antipsychotics (TEA) trial. BMC Psychiatry 2014, 14:199. PMID:25015535

 

22.  Pagsberg AK, Tarp S, Glintborg D, Stenstrøm AD, Fink-Jensen A, Correll CU, Christensen R. Antipsychotic Treatment for Children with Schizophrenia Spectrum Disorders:

Network Meta-analysis of Randomised Trials. Study protocol. BMJ Open. 2014 Oct 10;4(10). PMID:25304189

 

23.  Jensen KG, Juul K, Fink-Jensen A, Correll CU, Pagsberg AK.

Corrected QT Changes During Antipsychotic Treatment of Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2015 Jan;54(1):25-36. PMID:25524787

 

24.  Bjerre D, Ferrero L, Madsen M, Hansen PR, Rasmussen HB; INDICES Consortium  Comment on Xie et al.: The effects of CES1A2 A(-816)C and CYP2C19 loss-of-function polymorphisms on clopidogrel response variability among Chinese patients with coronary heart disease. Pharmacogenet Genomics. 2015 Mar;25(3):147. PMID: 25647335

 

25.  Jensen LS, Pagsberg AK, Dalhoff K.

Differences in abuse potential of ADHD drugs measured by contrasting Poison Center and therapeutic use data. Clin Toxicol (Phila). 2015 May;53(4):210-4. PMID: 25738696

 

26.  Pagsberg AK.

Treatment with atomoxetine is not lenient. Ugeskr Laeger. 2015 Jun 22;177(26):1302. PMID: 26550636

 

27.  Rasmussen HB, Bjerre D, Linnet K, Jürgens G, Dalhoff K, Stefansson H, Hankemeier T, Kaddurah-Daouk R, Taboureau O, Brunak S, Houmann T, Jeppesen P, Pagsberg AK, Plessen K, Dyrborg J, Hansen PR, Hansen PE, Hughes T, Werge T, and the INDICES Consortium. Individualization of treatments with drugs metabolized by carboxylesterase 1 – combining genetics and metabolomics. Pharmacogenomics. 2015;16(6):649-65. PMID: 25896426

 

28.  Thomsen R, Nielsen LM, Holm NB, Rasmussen HB, Linnet K; INDICES Consortium. Synthetic cannabimimetic agents metabolized by carboxylesterases.

Drug Test Anal. 2015 Jul;7(7):565-76. PMID: 25346527

 

29.  Ballin N & Pagsberg AK.

Catatonia is often overlooked in child and adolescent psychiatry Ugeskr Laeger. 2016 Jan 11;177(2):V04150368. PMID:26750196

 

30.  Nzabonimpa GS, Rasmussen HB, Brunak S, Taboureau O; INDICES Consortium. Investigating the impact of missense mutations in hCES1 by in silico structure-based approaches. Drug Metab Pers Ther. 2016 Feb 19. PMID: 26900165

 

31.  Stentebjerg-Olesen M, Pagsberg AK, Fink-Jensen A, Correll CU, Jeppesen P.

Clinical Characteristics and Predictors of Outcome of Schizophrenia-Spectrum Psychosis in Children and Adolescents: A Systematic Review.

J Child Adolesc Psychopharmacol. 2016 May 2. PMID: 27136403

 

32.  Nelveg-Kristensen KE, Bie P, Ferrero L, Bjerre D, Bruun NE, Egfjord M, Rasmussen HB, Hansen PR; INDICES Consortium

Pharmacodynamic Impact of Carboxylesterase 1 Gene Variants in Patients with Congestive Heart Failure Treated with Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors.

PLoS One. 2016 Sep 23;11(9):e0163341. PMID: 27662362

 

33.  Bentz M, Jepsen JRM, Pedersen T, Bulik C, Pedersen L, Pagsberg AK, Plessen KJ.

Social cognition in adolescents with anorexia nervosa and young persons recovered from adolescence-onset anorexia nervosa (2016 in press - Journal of Adolescent Health)

 

34.  Martinussen M, Debes NM, Christensen C, Leth G, Pagsberg AK, Kruuse C. Development of cerebral infarcts in a 17-year-old male treated with sertraline and lisdexamfetamine. Ugeskr for læger. 2016 Nov 7;178(45). PMID:27855771

 

35.  Jakobsen KD, Bruhn CH, Pagsberg AK, Fink-Jensen A, Nielsen J.

Neurological, Metabolic, and Psychiatric Adverse Events in Children and Adolescents Treated With Aripiprazole. J Clin Psychopharmacol. 2016 Oct;36(5):496-9. PMID:27504593

 

36.  Vestergaard JB, Johansen LM, Roesbjerg T, Pagsberg AK.

Off-label Prescription of Psychopharmacological Drugs in Child and Adolescent Psychiatry. J Clin Psychopharmacol. 2016 Oct;36(5):500-7. PMID:27529772

 

37.  Jakobsen K, Bruhn C, Hashemi N, Pagsberg AK, Fink-Jensen A, Nielsen J.

Adverse events in children and adolescents treated with quetiapine: An analysis of adverse drug reaction reports from the Danish Medicines Agency. International Clin Psychopharmacol. 2016 Sep 28 . PMID:27685179

 

38.  Rydkjær J, Jepsen JRM, Pagsberg AK, Fagerlund B, Glenthøj BY, Oranje B Mismatch negativity and P3a amplitude in young adolescents with first episode psychosis: a comparison with ADHD. Psychol Med 2016 Oct 25:1-12. PMID:27776572

 

39.  Stage C, Jürgens G, Guski LS, Thomsen R, Bjerre D, Ferrero-Miliani L, Lyauk YK, Rasmussen HB, Dalhoff K; INDICES Consortium


The impact of CES1 genotypes on the pharmacokinetics of methylphenidate in healthy Danish subjects. Br J Clin Pharmacol. 2017 Jan 14. PMID: 28087982

 

40.  Bjerre D, Rasmussen HB; the INDICES Consortium.

Novel procedure with improved resolution and specificity for amplification and differentiation of variants of the gene encoding carboxylesterase 1. Pharmacogenet Genomics. 2017 Jan 31. PMID: 28146010

 

41.  Pagsberg AK, Tarp S, Glintborg D, Stenstrøm AD, Fink-Jensen A, Correll CU, Christensen R. Antipsychotic treatment for children and adolescents with schizophrenia spectrum disorders: a network meta-analysis of direct and indirect evidence from randomised trials. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2017;56(3):191–202.

 

42.  Jensen KG, Rudå D, Klauber DG, Stentebjerg-Olesen M, Jepsen JRM, Fagerlund B, Fink- Jensen A, Correll CU, Pagsberg AK.

Pretreatment Cardiometabolic Status in Youth With Early-Onset Psychosis: Baseline Results From the TEA Trial. J Clin Psychiatry 2017 Jan 17. PMID: 28102978

 

43.  Rasmussen HB, Madsen MB, Hansen PR; INDICES Consortium. Nomenclature for alleles of the human carboxylesterase 1 gene. Pharmacogenet Genomics. 2017 Feb;27(2):78-80. PMID: 27831961

 

Conference papers last 5 years (2012-2016), selected

QUETIAPINE EXTENDED RELEASE VERSUS ARIPIPRAZOLE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH PSYCHOSIS IN THE RANDOMIZED, BLINDED CLINICAL TOLERABILITY AND EFFICACY OF ANTIPSYCHOTICS (TEA) TRIAL

Anne Katrine Pagsberg, Pia Jeppesen, Dea Gowers Klauber, Karsten Gjessing Jensen, Ditte Rudå, Marie Stentebjerg-Olesen, Eva Ann-Sofie Saldeen, Niels Bilenberg, Anne Dorte Stenstrøm, Jesper Pedersen, Jens Richardt M. Jepsen, Birgitte Fagerlund, Christian Gluud, Maria Skoog, Jørn Wetterslev, Ema Erkocevic, Per Winkel, Christoph U Correll, Anders Fink- Jensen

AACAP, New York, OCT 2016

 

Antipsychotic treatment for children and adolescents with schizophrenia spectrum disorders: a systematic review and network meta-analysis

A.K. Pagsberg, S. Tarp, D. Glintborg, A.D. Stenstrøm, A. Fink-Jensen, C.U. Correll, R. Christensen

SIRS, Florence, Apr 2016

 

Quetiapine ER versus aripiprazole in children and adolescents with psychosis ̶ the randomised, blinded clinical Tolerability and Efficacy of Antipsychotics (TEA) trial.

 

Anne Katrine Pagsberg, Pia Jeppesen, Dea Gowers Klauber, Karsten Gjessing Jensen, Ditte Rudå, Marie Stentebjerg-Olesen, Eva Ann-Sofie Saldeen, Niels Bilenberg, Anne Dorte Stenstrøm, Jesper Pedersen, Jens Richardt M. Jepsen, Birgitte Fagerlund, Christian Gluud, Maria Skoog, Jørn Wetterslev, Per Winkel, Christoph U Correll, Anders Fink-Jensen

SIRS, Florence, Apr 2016

 

Early treatment non-response as a predictor of lack of clinically significant antipsychotic effect in youth with a first episode of psychosis: 12-week results from a randomized controlled trial

Pia Jeppesen, Dea Gowers Klauber, Karsten Gjessing Jensen, Ditte Rudå, Marie Stentebjerg- Olesen, Eva Ann-Sofie Saldeen, Niels Bilenberg, Anne Dorte Stenstrøm, Jesper Pedersen, Jens Richardt M. Jepsen, Birgitte Fagerlund, Christoph U Correll, Anders Fink-Jensen, Anne Katrine Pagsberg

SIRS, Florence, Apr 2016

 

Cardiac and cardiometabolic adverse effects in children and adolescents during treatment with aripiprazole or quetiapine – 12-week results from the TEA study

Karsten Gjessing Jensen, MD; Professor Christoph U. Correll, MD; Stefan Gärtner, medical student; Ditte Rudå, MD; Dea Gowers Klauber, M.Sc., Marie Stentebjerg-Olesen, MD, PhD; Birgitte Fagerlund, M.Sc., Ph.D.; Jens Richardt Jepsen, M.Sc., Ph.D.; Anders Fink-Jensen, MD, DMSc; Anne Katrine Pagsberg, MD, PhD

SIRS, Florence, Apr 2016

 

Quetiapine versus aripiprazole in children and adolescents with psychosis - the randomised, blinded clinical Tolerability and Efficacy of Antipsychotics (TEA) trial. Main outcomes.

Anne Katrine Pagsberg, Pia Jeppesen, Dea Gowers Klauber, Karsten Gjessing Jensen, Ditte Rudå, Marie Stentebjerg-Olesen, Eva Ann-Sofie Saldeen, Niels Bilenberg, Anne Dorte Stenstrøm, Jesper Pedersen, Jens Richardt M. Jepsen, Birgitte Fagerlund, Christian Gluud, Maria Skoog, Jørn Wetterslev, Ema Erkocevic, Per Winkel, Christoph U Correll, Anders Fink- Jensen

NCP, Copenhagen, Sept 2015

 

Quetiapine versus aripiprazole in children and adolescents with psychosis - the randomised, blinded clinical Tolerability and Efficacy of Antipsychotics (TEA) trial. Cardiac and metabolic adverse effects.

Karsten Gjessing Jensen, Ditte Rudaa, Dea Gowers Klauber, Marie Stentebjerg-Olesen, Birgitte Fagerlund, Jens Richardt Jepsen, Klaus Juul, Anders Fink-Jensen, Christoph U. Correll, Anne Katrine Pagsberg

NCP, Copenhagen, Sept 2015

 

Quetiapine versus aripiprazole in children and adolescents with psychosis - the randomised, blinded clinical Tolerability and Efficacy of Antipsychotics (TEA) trial. Extrapyramidal symptoms.


Ditte Rudå, Anne Katrine Pagsberg, Pia Jeppesen, Dea Gowers Klauber, Karsten Gjessing Jensen, Marie Stentebjerg-Olesen, Niels Bilenberg, Anne Dorte Stenstrøm, Jens Richardt

M. Jepsen, Birgitte Fagerlund, Christoph U Correll, Anders Fink-Jensen NCP, Copenhagen, Sept 2015

 

Health Related Quality of Life in children and adolescents with psychosis treated with antipsychotics

Dea Gowers Klauber, Karsten Gjessing Jensen, Ditte Rudå, Marie Stentebjerg-Olesen, Niels Bilenberg, Anne Dorte Stenstrøm, Jens Richardt M. Jepsen, Birgitte Fagerlund, Christoph U Correll, Anders Fink-Jensen, Pia Jeppesen, Inge, Anne Katrine Pagsberg

NCP, Copenhagen, Sept 2015

 

Early treatment response as a predictor of clinically significant effects of antipsychotic medication in youth patients.

Pia Jeppesen, Dea Gowers Klauber, Karsten Gjessing Jensen, Ditte Rudå, Marie Stentebjerg- Olesen, Eva Ann-Sofie Saldeen, Niels Bilenberg, Anne Dorte Stenstrøm, Jesper Pedersen, Jens Richardt M. Jepsen, Birgitte Fagerlund, Christoph U Correll, Anders Fink-Jensen, Anne Katrine Pagsberg

 

Corrected QT changes during antipsychotic treatment of children and adolescents: a systematic review and meta-analysis of clinical trials

Karsten Gjessing Jensen · Klaus Juul · Anders Fink-Jensen · [...] · Anne Katrine Pagsberg ESCAP, Jun 2015

 

OVERLAPPING AND DISEASE SPECIFIC ASPECTS OF IMPULSIVITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH SCHIZOPHRENIA SPECTRUM DISORDERS OR ATTENTION- DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER

Jens Richardt Moellegaard Jepsen · Jacob Rydkjaer · Birgitte Fagerlund · [...] · Bob Oranje Mar 2015

 

THE IMPACT OF AGE OF ONSET AND IQ ON COGNITIVE DEFICITS IN ANTIPSYCHOTIC-NAIVE ADOLESCENTS AND ADULTS WITH SCHIZOPHRENIA

Birgitte Fagerlund · Anne Katrine Pagsberg · Anders Fink-jensen · [...] · Jens Richardt Moellegaard Jepsen

Mar 2015

 

 

QTC PROLONGATION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS IN SECOND-GENERATION ANTIPSYCHOTICS TREATMENT: A REVIEW

Karsten G. Jensen · Anne Katrine Pagsberg · Anders Fink-Jensen · Christoph Correll Apr 2014

 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND NEUROCOGNITIVE PROFILINGOF ATTENTIONAL DEFICITS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH PSYCHOSIS OR ADHD


Jacob Rydkjær · Jens Richardt Jepsen · Anne Katrine Pagsberg · [...] · Bob Oranje Apr 2012· Schizophrenia Research

 

NEUROCOGNITIVE DEFICITS IN CHRONIC, YOUNG ADULT EARLY-ONSET SCHIZOPHRENIA PATIENTS

Jens Richardt M. Jepsen · Birgitte Fagerlund · Anne Katrine Pagsberg · [...] · Erik L. Mortensen

Apr 2012 · Schizophrenia Research

 

 

RECRUITMENT STATUS OF THE TEA TRIAL: TOLERANCE AND EFFECT OF ANTIPSYCHOTICS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH PSYCHOSIS. AN INVESTIGATOR-INITIATED, PHASE IV, RANDOMISED DOUBLE-BLIND MULTI-CENTRE TRIAL OF THE BENEFITS AND HARMS OF ARIPIPRAZOLE VERSUS QUETIAPINE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH PSYCHOSIS

Anne K. Pagsberg · Anders Fink-Jensen · Ditte Rudaa · [...] · Pia Jeppesen Apr 2012 · Schizophrenia Research

Redaktør