​​​​​

Pia Jeppesen

Ph.d., seniorforsker og overlæge i børne- og ungdomspsykiatri. Klinisk lektor (associate professor) ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Klinisk Medicin. Forskningsleder for Mind My Mind, sponsoreret af TrygFonden og PsykiatriFonden. Underviser på præ- og postgraduate kurser i børne- og ungdomspsykiatri, udviklingsmæssig psykopatologi, psykopatologiske interviews, epidemiologi og forskningsmetoder.Primært forskningsområde

Min vigtigste forskningsinteresse og aktivitet er kliniske og epidemiologiske undersøgelser af udviklingsmæssige veje til psykiske lidelser, risikomekanismer, tidlige og forebyggende indsatser samt dokumentation af behandlingseffekter.

Mit overordnede mål er at bidrage med ny viden, der kan omsættes til praksis i forebyggelsen og behandlingen af psykiske sygdomme hos unge. Jeg tror, at tidlig indgriben er vores bedste chance for at mindske byrden af de psykiatriske sygdomme. Derfor har vi brug for en bedre forståelse af beskyttende faktorer, risikofaktorer og sygdomsmekanismer, der driver udviklingen af psykiatriske sygdomme.

Jeg har arbejdet med randomiserede kliniske forsøg (RCT) og epidemiologiske kohorter, herunder TEA, CCC2000 og INDICES. 

Aktuel forskning

Jeg er forskningsleder på det det randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), der afprøver Mind My Mind overfor sædvanlig behandling til skolebørn med følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer. Den eksperimentelle indsats er en transdiagnostisk, fleksibel og modulær, kognitiv og adfærdsorienteret psykologisk behandling. Undersøgelsen gennemføres i fire kommuner i Danmark, i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).

Jeg er desuden ansvarlig for studiet af udviklingsmæssige veje fra psykotiske oplevelser (PE) i barndommen og til klinisk betydende sygdom i ungealderen (CCC2000). 

Jeg superviserer en række ph.d.- og forskningsårsstudier, herunder et 12-ugers observationsstudie af responset efter opstart af methylphenidat hos børn med ADHD.CV

CURRICULUM VITAE FOR PIA JEPPESEN

 

Born February 7, 1963. Private Address: Bistrup Hegnsvej 7C, DK-3460 Birkerød.

Web of Science data: H-index: 28, citations 2907.


Education

 

1991: Candidate of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen.

 

2003: PhD degree in Health and Medical Sciences, University of Copenhagen. Title:

"Randomised clinical trial of integrated versus standard psychiatric treatment of

patients with a first episode of schizophrenia spectrum disorder." (OPUS study)

 

2007: Specialist in Child and Adolescent Psychiatry.

 

2015: Education in Research Leadership (2014-2015): Capital Region Leader Course for

Researchers (8 full days)

 

2017-19: Education in cognitive behavioural therapy (CBT) for children and adolescents.

 

2018: Training in academical pedagogical teaching, the University of Copenhagen (5 full

days)

 

Current and most recent held positions

 

Since 2014: Senior researcher, Child and Adolescent Mental Health Center, Mental Health

Services - Capital Region of Denmark (RHP) & Principal investigator (PI) for the

Mind My Mind RCT.

 

2012-2013: Research leader, Child and Adolescent Mental Health Center, Department Glostrup.

 

2011-2014: Senior research position granted by the RHP.

 

2009-2011: Senior consultant, youth team, Child and Adolescent Mental Health Center, RHP.

 

2007-2009: Senior consultant, infant psychiatry, Child and Adolescent Psychiatry, Glostrup.

 

2002-2006: Training in Child and Adolescent Psychiatry, Departments in Bispebjerg and

Glostrup, RHP.

 

1997-2002: Research assistant and Ph.D.-student, OPUS research group, supervised by Professor

Merete Nordentoft, Bispebjerg Hospital.

 

1991-1997: Basic training in Medicine and Surgery, and Introduction to Child and Adolescent

Psychiatry, Pediatrics, and Adult Psychiatry.

 

Teaching

 

Since 2007: Clinical lecturer and faculty supervisor (associate professor) at the Department of

Clinical Medicine, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen.

 

Positions of trust

 

Board member of the Danish Society of Psychiatric Epidemiology (1998-2004); Secretary for the

Schizophrenia guideline group, Danish National Board of Health (2003-2005); Board member of

the Danish Society of Child and Adolescent Psychiatry (2004-2007); Member of the ADHD

guideline group (2006-2008); Board member of the Public Health Committee, Danish Medical

Association (2009-2011); Board member of the Danish Psychiatric Research Foundation of 1967

(2007-2015). Member of the Steering Group for the TEA RCT (2011-16); Member of the Steering

Group for the Copenhagen Child Cohort 2000 studies (CCC2000, since 2012 and ongoing);

Member of the INDICES consortium (ongoing). Assessor for international scientific journals, the

Psychiatric Research Fund at University of Southern Denmark; the PhD school at the University of

Aarhus, Denmark; the University of Southern Denmark; and NTNU (Norges teknisk-

naturvidenskabelige universitet), Trondheim.

 

Board member of the regional 'Network for Research and Quality Assurance in Psychotherapy'

(since 2017 and ongoing). Member of workgroup in the Danish Medical Association updating

knowledge on youth mental health problems and disorders and prevention (2018-19).

 

Faculty supervisor for four PhD-students at the Faculty of Health med Medical Sciences,

University of Copenhagen (two graduated, two ongoing). Project supervisor for two PhD-

students (one graduated, one ongoing), and supervisor for four research year students

(graduated).

 

Awards & grants

 

PhD- grant for Marie Stentebjerg-Olesen (2010) and for Martin K. Rimvall (2016) from the RHP,

each 1.5 mio. d.kr.; Senior research/research leader grant (2011-2014) from the RHP, 2.7 mio. d.kr.;

Grant from the Trygfonden (2013) to SDQ-DAWBA-development, 812.436 d.kr.; Grant from

Trygfonden for the Mind My Mind RCT study, 11.3 mio.kr.; several minor grants for research year

students from Lundbeck.

 
Publikationer

PUBLICATION LIST FOR PIA JEPPESEN 


Published 73 articles (15 as first or last author). Contributed as last author to two textbook 
chapters. Leading role in the development of an innovative, new, Danish, transdiagnostic and 
modular, cognitive and behavioral treatment manual for school-aged children with emotional and 
behavioral difficulties (Mind My Mind). 

 

(73) Olsen E. M, Rask C.U., Elberling H., Jeppesen P., Clemmensen L., Munkholm A, Li X.Q., 
Hansen M.H., Rimvall M.K, Linneberg A., Munch I.C., Larsen M, Jørgensen T., and Skovgaard 
A.M. (2019). Cohort Profile: The Copenhagen Child Cohort, Study (CCC2000). International 
Journal of Epidemiology, 2019, 1–14, doi: 10.1093/ije/dyz256. Cohort Profile 

(72) Rimvall, M.K., van Os, J., Rask, C.U., Olsen, E.M., Skovgaard, A.M., Clemmensen, L., 
Larsen, J.T., Verhulst, F., Jeppesen, P. 2019. Psychotic experiences from preadolescence to 
adolescence: when should we be worried about adolescent risk behaviors? Eur. Child Adolesc. 
Psychiatry. https://doi.org/10.1007/s00787-019-01439-w. 

(71) Wolf RT, Jeppesen P, Gyrd-Hansen D, The CCC2000 Study Group, Oxholm AS. 2019. 
Evaluation of a screening algorithm using the Strengths and Difficulties Questionnaire to identify 
children with mental health problems: A five-year register-based follow-up on school performance 
and healthcare use. PLoS ONE 14(10): e0223314. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223314 

(70) Nielsen LG, Rimvall MK, Clemmensen L, Munkholm A, Elberling H, Olsen EM, Rask CU, 
Skovgaard AM, Jeppesen P. 2019. The predictive validity of the Strengths and Difficulties 
Questionnaire in preschool age to identify mental disorders in preadolescence. PLoS ONE 14(6): 
e0217707. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217707 

(69) Rimvall MK, Jespersen CP, Clemmensen L, Munkholm A, Skovgaard AM, Verhulst F, van Os 
J, Rask CU & Jeppesen P. Psychotic experiences are associated with health anxiety and functional 
somatic symptoms in preadolescence. J Child Psychol Psychiatry Allied Discip. 2019;60(5). 

(68) Rimvall MK, Gundersen S, Clemmensen L, Munkholm A, Larsen JT, Skovgaard AM, Rask 
CU, Verhulst F, van Os J, Jeppesen P. Evidence that self-reported psychotic experiences in 
children are clinically relevant. Schizophr Res. 2019;204. 

(67) Arnfred J, Svendsen K, Rask C, Jeppesen P, Fensbo L, Houmann T, et al. Danish norms for the 
strengths and difficulties questionnaire. Dan Med J. 2019;66(6). 

(66) Thastum M, Johnsen DB, Silverman WK, Jeppesen P, Heyne DA, Lomholt JJ. The 
Back2School modular cognitive behavioral intervention for youths with problematic school 
absenteeism: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2019 Jan 8;20(1):29. 

(65) Rimvall MK, Jeppesen P, Verhulst F. The Problem of Same-Rater Bias. J Am Acad Child 
Adolesc Psychiatry. 2018;57(9). 

(64) Clemmensen L, Jepsen JRM, van Os J, Blijd-Hoogewys EMA, Rimvall MK, Olsen EM, Rask 
CU, Bartels-Velthuis AA, Skovgaard AM, Jeppesen P. Are theory of mind and bullying separately 
associated with later academic performance among preadolescents? Br J Educ Psychol. 2018 Dec. 

(63) Nordentoft M, Melau M, Albert N, Jeppesen P, Thorup A, Pagsberg AK. Tidlig intervention 
ved psykose. Ugeskr Laeger. 2018;180(3). 

(62) Gundersen SV, Goodman R, Clemmensen L, Rimvall MK, Munkholm A, Rask CU, Skovgaard 
AM, Van Os J, Jeppesen P. Concordance of child self-reported psychotic experiences with 
interview- and observer-based psychotic experiences. Early Interv Psychiatry. 2018 Mar 8. doi: 
10.1111/eip.12547. 

(61) Pagsberg AK, Jeppesen P, Klauber DG, Jensen KG, Rudå D, Stentebjerg-Olesen M, Jantzen P, 
Rasmussen S, Saldeen EA, Lauritsen MG, Bilenberg N, Stenstrøm AD, Nyvang L, Madsen S, 
Werge TM, Lange T, Gluud C, Skoog M, Winkel P, Jepsen JRM, Fagerlund B, Correll CU, Fink-
Jensen A. Quetiapine extended release versus aripiprazole in children and adolescents with first-
episode psychosis: the multicentre, double-blind, randomised tolerability and efficacy of 
antipsychotics (TEA) trial. Lancet Psychiatry. 2017 Aug;4(8):605-618. doi: 10.1016/S2215-
0366(17)30166-9. 

(60) Rimvall MK, Clemmensen L, Munkholm A, Rask UC, Larsen JT, Skovgaard AM, Simons 
CJP, van Os J, Jeppesen P. Introducing the White Noise task in childhood: associations between 
speech illusions and psychosis vulnerability. Psychol Med. 2016 Jul; 46, 2731-2740. 
doi:10.1017/S0033291716001112. 

(59) Munkholm A, Olsen EM, Rask CU, Clemmesen L, Rimvall MK, Jeppesen P, Micali N, 
Skovgaard AM. Eating behaviours in preadolescence are associated with body dissatisfaction and 
mental disorders – Result of the CCC2000 study. Appetite 2016 Jun 1;101:46-54. doi: 
10.1016/j.appet.2016.02.020. 

(58) Munkholm A, Olsen EM, Rask CU, Clemmesen L, Rimvall MK, Jeppesen P, Micali N, 
Skovgaard AM. Early Predictors of Eating Problems in Preadolescence – A Prospective Birth 
Cohort Study. Journal of Adolescent Health. 2016; 58: 533-542. 

(57) Stentebjerg-Olesen M, Pagsberg AK, Fink-Jensen A, Correll CU, Jeppesen P. Clinical 
Characteristics and Predictors of Outcome of Schizophrenia-Spectrum Psychosis in Children and 
Adolescents: A Systematic Review. J Child Adolesc. Psychopharmacol. 2016 May;26;5: 1–18. 
DOI: 10.1089/cap.2015.0097 

(56) Clemmensen L, Bartels-Velthuis AA, Jespersen RA, van Os J, Blijd-Hoogewys EM, 
Ankerstrøm L, Væver M, Daniel PF, Drukker M, Jeppesen P, Jepsen JR. A Psychometric 
Evaluation of the Danish Version of the Theory of Mind Storybook for 8-14 Year-Old Children. 
Front Psychol. 2016 Mar 8;7:330. doi:10.3389/fpsyg.2016.00330. 

(55) Munkholm A, Olsen EM, Rask CU, Clemmesen L, Rimvall MK, Jeppesen P, Micali N, 
Skovgaard AM. Eating behaviours in preadolescence are associated with body dissatisfaction 
andmental disorders – Result of the CCC2000 study. Appetite. 2016 Feb 16;101:46-54. doi: 
10.1016/j.appet.2016.02.020. 

(54) Clemmensen L, van Os J, Drukker M, Munkholm A, Rimvall MK, Væver M, Rask CU, 
Bartels-Velthuis AA, Skovgaars AM, Jeppesen P. Psychotic experiemces and hyper-theory-of-
mind in preadolescence – a birth cohort study. Psychol Med. 2016 Jan; 46(1):87-101. doi: 
10.1017/S0033291715001567. 

(53) Austin SF, Mors O, Budtz-Jørgensen E, Secher RG, Hjorthøj CR, Bertelsen M, Jeppesen P, 
Petersen L, Thorup A, Nordentoft M. Long-term trajectories of positive and negative symptoms in 
first episode psychosis: A 10 year follow-up study in the OPUS cohort. Schizophr Res. 2015 
Oct;168(12): 8491. doi:0.1016/j.schres.2015.07.021. 

(52) Rask CU, Munkholm A, Clemmensen L, Rimvall MK, Ørnbøl E, Jeppesen P, Skovgaard AM. 
Health Anxiety in preadolescence – Associated Health Problems, Healthcare Expenditure, and 
continuity in Childhood. J Abnorm Child Psychol (2016) 44:823–832. doi: 10.1007/s10802-015-
0071-2. 

(51) Stentebjerg-Olesen M, Ganocy SJ, Findling RL, Chang K, DelBello MP, Kane JM, Tohen M, 
Jeppesen P & Correll CU. Early response or nonresponse at week 2 and week 3 predict ultimate 
response or nonresponse in adolescents with schizophrenia treated with olanzapine: results from a 
6-week randomized, placebo-controlled trial. Eur Child Adolesc Psychiatry 2015 
Dec;24(12):148596. doi: 10.1007/s0078701507251. 

(50) Rasmussen HB, Bjerre D, Linnet K, Jurgens G, Dalhoff K, Stefansson H, Hankemeier T, 
Kaddurah-Daouk R, Taboureau O, Brunak S, Houmann T, Jeppesen P, Pagsberg AK, Plessen K, 
Dyrborg J, Hansen PR, Hansen PE, Hughes T, Werge T. Individualization of treatments with drugs 
metabolized by CES1: combining genetics and metabolomics. Pharmacogenomics 2015 
April;16(6):64965. doi: 10.2217/pgs.15.7. 

(49) Melau M, Harder S, Jeppesen P, Hjorthoj C, Jepsen JR, Thorup A, Nordentoft M. The 
association between working alliance and clinical and functional outcome in a cohort of 400 
patients with first-episode psychosis: a cross-sectional study. J Clin Psychiatry 2015 
January;76(1):e83-e90. doi: 10.4088/JCP.13m08814. 

(48) Jeppesen P, Larsen JT, Clemmensen L, Munkholm A, Rimvall MK, Rask CU, van Os J, 
Petersen L, Skovgaard AM. The CCC2000 birth cohort study of registerbased family history of 
mental disorders and psychotic experiences in offspring. Schizophr Bull. 2015 Sep;41(5):108494. 
doi: 10.1093/schbul/ sbu167. 

(47) Clemmesen L, van Os J, Skovgaard AM, Væver M, Blijd-Hoogewys EMA, Bartels-Velthuis 
AA, Jeppesen P. Hyper-Theory-of-Mind in Children with Psychotic Experiences. PloS One. 2014 
Nov 14;9(11):e113082. doi: 10.1371/journal.pone.0113082. 

(46) Secher, R.G, Hjorthoj, C.R, Austin, S.F, Thorup, A, Jeppesen, P, Mors, O, Nordentoft, M. Ten-
year follow-up of the opus specialized early intervention trial for patients with a first episode of 
psychosis, Schizophr Bull. 2015 May;41(3):617-626.doi: 10.1093/schbul/sbu155. 

(45) Thomsen R, Nielsen LM, Holm NB, Rasmussen HB, Linnet K; INDICES Consortium 
(Rasmussen HB, Bjerre D, Madsen MB, Ferrero L, Linnet K, Thomsen R, Jürgens G, Dalhoff K, 
Stage C, Stefansson H, Hankemeier T, Kaddurah-Daouk R, Brunak S, Taboureau O, Nzabonimpa 
GS, Houmann T, Jeppesen P, Kaalund-Jørgesen K, Hansen PR, Kristensen KE, Pagsberg AK, 
Plessen K, Hansen PE, Werge T, Dyrborg J, Lauritzen MB). Synthetic cannabimimetic agents 
metabolized by carboxylesterases. Drug Test Anal. 2015 Jul;7(7):56576. doi: 10.1002/dta.1731. 


(44) Jeppesen P, Clemmensen L, Munkholm A et al. Psychotic experiences co-occur with sleep 
problems, negative affect and mental disorders in preadolescence. J Child Psychol Psychiatry. 2015 
May;56(5):55865. doi: 10.1111/jcpp.12319. 

(43) Ellersgaard, D, Mors, O, Thorup, A, Jørgensen, P, Jeppesen, P, Nordentoft, M, 2013, A 
Prospective Study of the Course of Delusional Themes in First Episode Non-affective Psychosis´ 
Early Interv Psychiatry 2014 November;8(4):340-7. 

(42) Li, X Q, Jeppesen P, Larsen, M, Munch, I C, 'Subfoveal choriodal thickness in 1323 children 
aged 11 to 12 years and association with puberty: the Copenhagen Child Cohort 2000 Eye Study’ 
Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2014, 55.1:550-55 

(41) Pagsberg, A K, Jeppesen P, Klauber, D G, Jensen, K G, Rudå, D, Stentebjerg-Olsen, M, 
Jantzen, P, Rasmussen, S, Saldeen, E A, Lauritsen, M G, Bilenberg, N, Stenstrøm, A D, Pedersen, 
J, Nyvang, L, Madsen, S, Lauritsen, M B, Vernal, D L, Thomsen P H, Paludan, J, Werge, T M, 
Winge, K, Juul, K, Gluud, C, Skoog, M, Wetterslev, J, Jepsen, J R M, Correll, C U, Fink-Jensen, A 
and Fagerlund, B, 'Quetiapine versus aripiprazole in children and adolescents with psychosis – 
protocol for the randomized, blinded clinical Tolerability and Efficacy of Antipsychotics (TEA) 
trial’. BMC Psychiatry. 14(2014):199. 

(40) Rimvall MK, Elberling H, Rask CU, Helenius D, Skovgaard AM, Jeppesen P. Predicting 
ADHD in school age when using the Strengths and Difficulties Questionnaire in preschool age: a 
longitudinal general population study, CCC2000’. Eur Child Adolesc Psychiatry 2014 23:1051–
1060, DOI 10.1007/s00787-014-0546-7. 

(39) Clausen L, Hjorthoj CR, Thorup A, Jeppesen P, Petersen L, Bertelsen M et al. Change in 
cannabis use, clinical symptoms and social functioning among patients with first-episode psychosis: 
a 5-year follow-up study of patients in the OPUS trial. Psychol Med 2014 January;44(1):117-26. 

(38) Thomsen R, Rasmussen HB, Linnet K; INDICES Consortium: Rasmussen HB, Bjerre D, 
Linnet K, Thomsen R, Jürgens G, Dalhoff K, Stage C, Stefansson H, Hankemeier T, Kaddurah-
Daouk R, Brunak S, Taboureau O, Shema Nzabonimpa G, Houmann T, Jeppesen P, Kaalund-
Jørgesen K, Hansen PR, Kristensen KE, Pagsberg AK, Plessen K, Hansen PE, Zhang W, Werge T, 
Dyrborg J, Lauritzen MB. ‘In vitro drug metabolism by human carboxylesterase 1: focus on 
angiotensin-converting enzyme inhibitors’. Drug Metab Dispos. 2014 Jan;42(1):126-33. 

(37) Stentebjerg-Olesen, M, Jeppesen, P, Pagsberg, AK, Fink-Jensen, A, Kapoor, S, Chekuri, R, 
Carbon, M, Kishimoto, T, Kane, JM, Correll, CU. Early-Non-Response Determined By the Clinical 
Global Impressions Scale Predicts Poorer Outcomes in Youth with Schizophrenia-Spectrum 
Disorders Naturalistically Treated with Second-Generation Antipsychotics. J Child Adolesc. 
Psychopharmacol. 2013 Dec;23(10):665-75. doi: 10.1089/cap.2013.0007. Epub 2013 Nov 22. 

(36) Nordentoft, M, Melau, M, Iversen, T, Petersen, P, Jeppesen P, Thorup A, Bertelsen M, 
Hjorthøj CR, 'From research to practice: How OPUS treatment was disseminated all over Denmark'. 
Early Intervention in Psychiatry 2013 Dec 5. doi: 10.1111/eip.12108. (Epub ahead of print). 

(35) Lund LW, Winther JF, Dalton SO, Cederkvist L, Jeppesen P, Deltour I et al. Hospital contact 
for mental disorders in survivors of childhood cancer and their siblings in Denmark: a population-
based cohort study. Lancet Oncol 2013 August 13. 

(34) Austin SF, Mors O, Secher RG, Hjorthoj CR, Albert N, Bertelsen M, Jensen H, Jeppesen P, 
Petersen L, Randers L, Thorup A, Nordentoft M. Predictors of recovery in first episode psychosis: 
The OPUS cohort at 10year follow-up. Schizophr Res 2013 August 8. 

(33) Clausen, LL, Hjorthøj, CR, Thorup, AA, Jeppesen, P, Petersen, L, Bertelsen, M, Nordentoft, 
M, Change in cannabis use, clinical symptoms and social functioning among patients with first 
episode psychosis. A five-year follow-up study of patients in the OPUS trial´ Psychol Med, 2014 
January; 44(1):117-26. 

(32) Thorup, A, Albert, NM, Bertelsen, M, Petersen, L, Jeppesen, P, Le Quack, P, Krarup, G, 
Jørgensen, P & Nordentoft, M 2013, 'Gender differences in first-episode psychosis at 5-year follow-
up - two different courses of disease?: Results from the OPUS study at 5-year follow-up' Eur 
Psychiatry 2014 January;29(1):44-51. 

(31) Hastrup, LH, Kronborg, C, Bertelsen, M, Jeppesen, P, Jorgensen, P, Petersen, L, Thorup, A, 
Simonsen, E & Nordentoft, M 2013, 'Cost-effectiveness of early intervention in first-episode 
psychosis: economic evaluation of a randomised controlled trial (the OPUS study)' British Journal 
of Psychiatry, vol 202, s. 35.41. 

(30) Thomsen, R, Rasmussen, HB, Linnet, K; INDICES Consortium: Rasmussen, HB, Linnet, K, 
Thomsen, R, Jürgens, G, Dalhoff, K, Stage, C, Stefansson, H, Hankemeier, T, Kaddurah-Daouk, R, 
Brunak, S, Taboureau, O, Houmann, T, Jeppesen, P, Kaalund-Jørgensen, K, Rindel, L, Hansen, PR, 
Pagsberg, AK, Plessen, K, Hansen, PE 2012, ´Enantioselective determination of methylphenidate 
and ritalinic acid in whole blood from forensic cases using automated solid-phase extraction and 
liquid chromatography-tandem mass spectrometry´ Journal of Analytical Toxicology, vol 36, nr. 8, 
s. 560-568 

(29) Melau, M, Jeppesen, P, Thorup, A, Bertelsen, M, Petersen, L, Gluud, C, Krarup, G & 
Nordentoft, M 2011, 'The effect of five years versus two years of specialised assertive intervention 
for first episode psychosis - OPUS II: study protocol for a randomized controlled trial' Trials, vol 
12, s. 72. 

(28) Albert, N, Bertelsen, M, Thorup, A, Petersen, L, Jeppesen, P, Le Quack, P, Krarup, G, 
Jørgensen, P & Nordentoft, M 2011, 'Predictors of recovery from psychosis Analyses of clinical and 
social factors associated with recovery among patients with first-episode psychosis after 5 years' 
Schizophrenia research, vol 125, nr. 2-3, s. 257-66. 

(27) Nordentoft, M, Øhlenschlæger, J, Thorup, AAE, Petersen, L, Jeppesen, P & Bertelsen, M, 
2010, 'Deinstitutionalization revisited: a 5-year follow-up of a randomized clinical trial of hospital-
based rehabilitation versus specialized assertive intervention (OPUS) versus standard treatment for 
patients with first-episode schizophrenia spectrum disorders' Psychological Medicine, s. 1-8. 

(26) Thorup, A, Petersen, L, Jeppesen, P & Nordentoft, M 2010, 'The quality of life among first-
episode psychotic patients in the OPUS trial' Schizophrenia research, vol 116, nr. 1, s. 27-34. 

(25) Bertelsen, M, Jeppesen, P, Petersen, L, Thorup, A, Øhlenschlaeger, J, Le Quach, P, Østergaard 
Christensen, T, Krarup, G, Jørgensen, P & Nordentoft, M 2009, 'Course of illness in a sample of 
265 patients with first-episode psychosis: five-year follow-up of the Danish OPUS trial' 
Schizophrenia Research, vol 107, nr. 2-3, s. 173-8. 

(24) Bertelsen, M, Jeppesen, P, Petersen, L, Thorup, A, Øhlenschlaeger, J, le Quach, P, Christensen, 
TØ, Krarup, G, Jørgensen, P & Nordentoft, M 2009, 'Intensiv versus standardbehandling ved 
debuterende psykose--sekundaerpublikation' Ugeskrift for laeger, vol 171, nr. 41, s. 2992-5. 

(23) Reisinia, PLQ, Mors, O, Christensen, TØ, Krarup, G, Jørgensen, P, Bertelsen, M, Jeppesen, P, 
Petersen, L, Thorup, AAE & Nordentoft, M 2009, 'Predictors of poor adhenrence to medication 
among patients with first-episode schizophrenia-spectrum disorder' Early Intervention in 
Psychiatry, vol 3, s. 66-74. 

(22) Quach, PL, Mors, O, Christensen, TØ, Krarup, G, Jørgensen, P, Bertelsen, M, Jeppesen, P, 
Petersen, L, Thorup, A & Nordentoft, M 2009, 'Predictors of poor adherence to medication among 
patients with first-episode schizophrenia-spectrum disorder' Early Intervention in Psychiatry, vol 3, 
nr. 1, s. 66-74. 

(21) Nordentoft, M, Jeppesen, P, Petersen, L, Bertelsen, M & Thorup, A 2009, 'The rationale for 
early intervention in schizophrenia and related disorders' Early Intervention in Psychiatry, vol 3 
Suppl 1, s. S3-7. 

(20) Nordentoft, M, Bertelsen, M, Petersen, L, Jeppesen, P & Thorup, A 2008, 'Faser i 
psykoselidelser' Ugeskrift for laeger, vol 170, nr. 46, s. 3746-8. 

(19) Jeppesen, P, Petersen, L, Thorup, A, Abel, M-BH, Øhlenschlaeger, J, Christensen, TØ, 
Krarup, G, Jørgensen, P & Nordentoft, M 2008, 'The association between pre-morbid adjustment, 
duration of untreated psychosis and outcome in first-episode psychosis' Psychological Medicine, 
vol 38, nr. 8, s. 1157-66. 

(18) Nordentoft, M, Thorup, A, Petersen, L, Øhlenschlaeger, J, Christensen, TØ, Krarup, G, 
Jørgensen, P & Jeppesen, P 2008, 'Does a detection team shorten duration of untreated psychosis?' 
Early Intervention in Psychiatry, vol 2, nr. 1, s. 22-6. 

(17) Ohlenschlaeger, J, Nordentoft, M, Thorup, A, Jeppesen, P, Petersen, L, Christensen, T, Krarup, 
G & Jørgensen, P 2008, 'Effect of integrated treatment on the use of coercive measures in first-
episode schizophrenia-spectrum disorder. A randomized clinical trial' International Journal of Law 
and Psychiatry, vol 31, nr. 1, s. 72-6. 

(16) Bertelsen, M, Jeppesen, P, Petersen, L, Thorup, A, Øhlenschlaeger, J, le Quach, P, Christensen, 
TØ, Krarup, G, Jørgensen, P & Nordentoft, M 2008, 'Five-year follow-up of a randomized 
multicenter trial of intensive early intervention vs standard treatment for patients with a first episode 
of psychotic illness: the OPUS trial' Archives of General Psychiatry, vol 65, nr. 7, s. 762-71. 

(15) Petersen, L, Thorup, A, Øqhlenschlaeger, J, Christensen, TØ, Jeppesen, P, Krarup, G, 
Jørrgensen, P, Mortensen, EL & Nordentoft, M 2008, 'Predictors of remission and recovery in a 
first-episode schizophrenia spectrum disorder sample: 2-year follow-up of the OPUS trial' Canadian 
Journal of Psychiatry, vol 53, nr. 10, s. 660-70. 

(14) Ohlenschlaeger, J, Thorup, A, Petersen, L, Jeppesen, P, Køster, A, Munkner, R & Nordentoft, 
M 2007, 'Intensive treatment models and coercion' Nordic Journal of Psychiatry, vol 61, nr. 5, s. 
369-78. 

(13) Thorup, A, Petersen, L, Jeppesen, P & Nordentoft, M 2007, 'Frequency and predictive values 
of first rank symptoms at baseline among 362 young adult patients with first-episode schizophrenia 
Results from the Danish OPUS study' Schizophrenia Research, vol 97, nr. 1-3, s. 60-7. 

(12) Thorup, A, Petersen, L, Jeppesen, P, Ohlenschlaeger, J, Christensen, TS, Krarup, G, Jorgensen, 
P & Nordentoft, M 2007, 'Gender differences in young adults with first-episode schizophrenia 
spectrum disorders at baseline in the Danish OPUS study' Journal of Nervous and Mental Disease, 
vol 195, nr. 5, s. 396-405. 

(11) Petersen, L, Jeppesen, P, Thorup, A, Ohlenschlaeger, J, Krarup, G, Ostergård, T, Jørgensen, P 
& Nordentoft, M 2007, 'Substance abuse and first-episode schizophrenia-spectrum disorders. The 
Danish OPUS trial' Early Intervention in Psychiatry, vol 1, nr. 1, s. 88-96. 

(10) Bertelsen, M, Jeppesen, P, Petersen, L, Thorup, A, Øhlenschlaeger, J, le Quach, P, Christensen, 
TØ, Krarup, G, Jørgensen, P & Nordentoft, M 2007, 'Suicidal behaviour and mortality in first-
episode psychosis: the OPUS trial' The British journal of psychiatry. Supplement, vol 51, s. 140-6. 

(9) Nordentoft, M, Petersen, L, Jeppesen, P, Thorup, AAE, Abel, M-BH, Ohlenschlaeger, J, 
Christensen, TØ, Krarup, G & Jørgensen, P 2006, 'OPUS: Randomiseret multicenterundersøgelse af 
integreret behandling sammenlignet med standardbehandling før første psykoseepisode--
sekundaerpublikation' Ugeskrift for Laeger, vol 168, nr. 4, s. 381-4. 

(8) Thorup, A, Petersen, L, Jeppesen, P, Øhlenschlaeger, J, Christensen, TS, Krarup, G, Jørgensen, 
P & Nordentoft, M 2006, 'Social network among young adults with first-episode schizophrenia 
spectrum disorders: results from the Danish OPUS trial' Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology, vol 41, nr. 10, s. 761-70. 

(7) Nordentoft, M, Thorup, A, Petersen, L, Ohlenschlaeger, J, Melau, M, Christensen, TØ, Krarup, 
G, Jørgensen, P & Jeppesen, P, 2006, 'Transition rates from schizotypal disorder to psychotic 
disorder for first-contact patients included in the OPUS trial. A randomized clinical trial of 
integrated treatment and standard treatment' Schizophrenia Research, vol 83, nr. 1, s. 29-40. 

(6) Petersen, L, Jeppesen, P, Thorup, A, Abel, M-B, Øhlenschlaeger, J, Christensen, TØ, Krarup, G, 
Jørgensen, P & Nordentoft, M 2005, 'A randomised multicentre trial of integrated versus standard 
treatment for patients with a first episode of psychotic illness' B M J (Clinical Research Edition), 
vol 331, nr. 7517, s. 602. 

(5) Petersen, L, Nordentoft, M, Jeppesen, P, Ohlenschaeger, J, Thorup, A, Christensen, TØ, Krarup, 
G, Dahlstrøm, J, Haastrup, B & Jørgensen, P 2005, 'Improving 1-year outcome in first-episode 
psychosis: OPUS trial' The British journal of psychiatry. Supplement, vol 48, s. 98-103. 

(4) Thorup, AAE, Petersen, L, Jeppesen, P, Ohlenschlaeger, J, Christensen, T, Krarup, G, 
Jørgensen, P & Nordentoft, M 2005, 'Integrated treatment ameliorates negative symptoms in first 
episode psychosis--results from the Danish OPUS trial' Schizophrenia Research, vol 79, nr. 1, s. 95-
105. 

(3) Jeppesen, P, Petersen, L, Thorup, A, Abel, M-B, Oehlenschlaeger, J, Christensen, T, Krarup, G, 
Hemmingsen, R, Jørgensen, P & Nordentoft, M 2005, 'Integrated treatment of first-episode 
psychosis: effect of treatment on family burden: OPUS trial' The British journal of psychiatry. 
Supplement, vol 48, s. 85-90. 

(2) Nordentoft, M, Jeppesen, P, Abel, M, Kassow, PB, Petersen, L, Thorup, AAE, Krarup, G, 
Hemmingsen, R & Jørgensen, P 2002, 'OPUS study: suicidal behaviour, suicidal ideation and 
hopelessness among patients with first-episode psychosis. One-year follow-up of a randomised 
controlled trial' The British journal of psychiatry. Supplement, vol 43, s. 98-106. 

(1) Jørgensen, P, Nordentoft, M, Abel, MB, Gouliaev, G, Jeppesen, P & Kassow, PB 2000, 'Early 
detection and assertive community treatment of young psychotics: the Opus Study Rationale and 
design of the trial' Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, vol 35, nr. 7, s. 283-7. 

 

Articles and books in Danish 

Medforfatter til kapitel 17 om personlighedsforstyrrelser hos børn og unge (Linda Hardisty 
Bramsen & Pia Jeppesen) og kapitel 21 om psykoterapi og psykosociale interventioner (Lisbeth 
Jørgensen & Pia Jeppesen), Børne- og ungdomspsykiatri, 4. udgave, Redigeret af Per Hove 
Thomsen, Charlotte Ulrikka Rask, Niels Bilenberg, 1. oplag, FADL’s forlag. 

Arendt, K., Kjerholt, C., Jeppesen, P. & Jørgensen, L. (2016). Mind My Mind Manual – træning af 
tanker, følelser og adfærd for skolebørn [Mind My Mind treatment Manual – training of thoughts, 
feelings and behaviour for schoolchildren] . Editor Houe, B.W. The Danish Mental Health 
Foundation, 2nd edition, 2016. 

Jeppesen, P, 2008, ’skizofreni og andre psykoser hos børn og unge’. Månedsskrift for praktisk 
lægegerning, 86. årgang, nr 1, januar 2008, s77-88. 


Redaktør