Pia Jeppesen

Ph.d., seniorforsker og overlæge i børne- og ungdomspsykiatri. Klinisk lektor (associate professor) ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Klinisk Medicin. Forskningsleder for Mind My Mind, sponsoreret af TrygFonden og PsykiatriFonden. Underviser på præ- og postgraduate kurser i børne- og ungdomspsykiatri, udviklingsmæssig psykopatologi, psykopatologiske interviews, epidemiologi og forskningsmetoder.

​​​​​Primært forskningsområde

Min vigtigste forskningsinteresse og aktivitet er kliniske og epidemiologiske undersøgelser af udviklingsmæssige veje til psykiske lidelser, risikomekanismer, tidlige og forebyggende indsatser samt dokumentation af behandlingseffekter.

Mit overordnede mål er at bidrage med ny viden, der kan omsættes til praksis i forebyggelsen og behandlingen af psykiske sygdomme hos unge. Jeg tror, at tidlig indgriben er vores bedste chance for at mindske byrden af de psykiatriske sygdomme. Derfor har vi brug for en bedre forståelse af beskyttende faktorer, risikofaktorer og sygdomsmekanismer, der driver udviklingen af psykiatriske sygdomme.

Jeg har arbejdet med randomiserede kliniske forsøg (RCT) og epidemiologiske kohorter, herunder TEA, CCC2000 og INDICES. 

Aktuel forskning

Jeg er forskningsleder på det det randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), der afprøver Mind My Mind overfor sædvanlig behandling til skolebørn med følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer. Den eksperimentelle indsats er en transdiagnostisk, fleksibel og modulær, kognitiv og adfærdsorienteret psykologisk behandling. Undersøgelsen gennemføres i fire kommuner i Danmark, i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).

Jeg er desuden ansvarlig for studiet af udviklingsmæssige veje fra psykotiske oplevelser (PE) i barndommen og til klinisk betydende sygdom i ungealderen (CCC2000). 

Jeg superviserer en række ph.d.- og forskningsårsstudier, herunder et 12-ugers observationsstudie af responset efter opstart af methylphenidat hos børn med ADHD.Redaktør