Susanne Vinkel Koch

​Overlæge, seniorforsker, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Ekstern klinisk lektor, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

​​​

Primært forskningsområde
Susanne V Koch beskæftiger sig især med epidemiologisk forskning, hvor informationer fra Cpr-registeret og de landsdækkende danske patientregistre kobles med data fra andre registre som f.eks. bidrager med fødselsoplysninger og informationer om sociale vilkår og som benyttes til at beskrive risikofaktorer for udvikling af sygdom, sygdomsmønstre og sociale følger efter sygdom i befolkningen. Susanne V Koch har tidligere lavet undersøgelser af børn med kræft, men arbejder nu med børn og unge med psykiske sygdomme. På længere sigt er det håbet at samspillet mellem viden fra den epidemiologiske og den kliniske forskning (translationel forskning) kan øge vores viden om de forskellige sygdommes årsager og forløb, således at de i højere grad kan forebygges og behandles.

Aktuel forskning
Susanne V Koch arbejder i øjeblikket med at beskrive udvalgte risikofaktorer og komorbiditet i forhold til at udvikle anoreksi. Formålet er at få mere viden om, hvem der er i særlig risiko for at udvikle sygdommen og hvilke faktorer, der kan stille sig i vejen for helbredelse. Desuden arbejder Susanne V Koch med at beskrive forekomst, risikofaktorer og forløb af psykiske lidelser hos de helt små børn på 0-3 år.
​​
Redaktør