Early Nonresponse Determined by the Clinical Global Impressions Scale Predicts Poorer Outcomes in Youth with Schizophrenia Spectrum Disorders Naturalistically Treated with Second-Generation Antipsychotics

​Læs resultaterne og de kliniske implikationer fra forskningsprojekt på BUC, som netop er udgivet i Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology.

​​

​​​​Studiet “Early Nonresponse Determined by the Clinical Global Impressions Scale Predicts Poorer Outcomes in Youth with Schizophrenia Spectrum Disorders Naturalistically Treated with Second-Generation Antipsychotics” er blevet publiceret i den videskabelige tidsskrift Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology.​​

Medforfattere til artiklen, er fra BUC, Marie Stentebjerg-Olesen, Læge, ph.d-studerende., Pia Jeppesen, Overlæge, Ph.d. Seniorforsker, og Anne Katrine Pagsberg, Overlæge, Associate professor.

Læs hele a​rtiklen her

Hvornår vurderes den antipsykotiske effekt?
Det er almindelg praksis at vente i mindst 4-6 uger med at vurdere den antipsyko​tiske effekt af en ny behandling med antipsykotisk medicin. 
Tidligere studier har dog påvist antipsykotisk effekt allerede i første døgn af behandlingen, og meta-analyser af voksenstudier har vist, at det største fald i sværhedsgraden af de psykotiske symptomer sker allerede indenfor de første 4 uger af behandlingen. 

Et naturalistisk opfølgningsstudie
Det gennemførte studie er et naturalistisk opfølgningsstudie af 79 børn og unge i alderen 6-19 år med skizofreni eller skizofrenilignende psykose. Effekten af antipsykotisk behandling (flere forskellige præparater) er målt på Clinical Global Impression (CGI) skalaen efter 4 ugers behandling og igen efter 12 ugers behandling. 

Tidlig respons hos børn og unge kan forudsige om den enkelte patient vil opnå en senere klinsik betydende effekt

Resultaterne viser, at tidligt respons (’minimal improvement’ eller derover) målt med CGI var en signifikant prædiktor for ultimativt respons (’much improved’ eller derover) efter 12 ugers behandling. Efter 4 ugers behandling sås 46 % med tidligt respons ("minimal improvement"), og efter 12 uger havde 83 % af børn og unge med tidligt respons opnået et ultimativt respons, mens kun 35 % af dem uden tidligt respons opnåede et ultimativt respons. ​

Studiet tyder således på, at en tidlig respons også hos børn og unge kan forudsige om den enkelte patient vil opnå en senere klinisk betydende effekt. Desuden viser studiet at den nemme og hurtige CGI-score er anvendelig som redskab til at vurdere tidlig effekt af antipsykotisk behandling. 

Rutinemæssig brug af CGI kan forbedre behandlingen med antipsykotisk medicin
Hvis resultaterne bekræftes, betyder det, at rutinemæssig brug af CGI kan hjælpe til at forberede behandlingen med antipsykotisk medicin ved at afkorte varigheden af behandlinger, når der ikke er udsigt til afgørende bedring af psykosen.

Redaktør