Forskningsenheden repræsenteret på RHP Forskningsdag 2015

​Den 2.12.2015 afholdt Region Hovedstadens Psykiatri den årlige Forskningsdag. Forskningsenheden i BUC havde flere oplæg og posters med på dagen.

​Katrine Maigaard holdt oplæg om sit ph.d.-projekt, som bl.a. handler om impulskontrol og belønningssystemet i hjernen hos patienter med Tourette syndrom.

Karsten-Gjessing Jensen holdt oplæg om sit ph.d.-projekt, som handler om de kardielle og metaboliske bivirkninger ved medicin, der gives til børn og unge med skizofreni. Ph.d.-projektet er en del af TEA-projektet, som er et stort, landsdækkende projekt om effekten af antipsykotisk medicin.

Nicoline Hemager holdt oplæg om sit ph.d.-projekt, som omhandler visuel opmærksomhed hos børn med høj risiko for at udvikle skizofreni. Projektet er en del af  det store VIA7-projekt, som undersøger børn, der har en forhøjet risiko for at udvikle bipolar lidelse eller skizofreni som følge af, at en eller begge forældre har en af disse to diagnoser.

Ud over at have tre oplægsholdere med på Forskningsdagen, havde mange af Forskningsenhedens medarbejdere posters med, som de præsenterede på posterwalks mellem dagens sessioner.

 

Redaktør