Marie Stentebjerg-Olesens ph.d. på Videnskab.dk

​Marie Stentebjerg-Olesen forsvarede sin ph.d. med titlen The phenomenology of early-onset schizophrenia and related psychoses - and the early treatment response to antipsychotic medication i maj 2015. Samme måned blev resultaterne publiceret i European Child and Adolescent Psychiatry, og er nu også formidlet på Videnskab.dk

Marie Stentebjerg-Olesen har anvendt data fra to forskellige amerikanske studier til at beskrive behandlingsresponset over tid hos børn og unge med skizofreni og relaterede psykoser. Afhandlingen dokumenterer, at det tidlige behandlingsrespons inden for de første behandlingsuger, er en vigtig prædiktor for den senere, klinisk betydende behandlingseffekt med det givne lægemiddel hos børn og unge. Eftersom der ikke findes markører for, hvilket antipsykotisk præparat, der bedst matcher den individuelle patient, er dette fund særdeles vigtigt.

Resultaterne fra ph.d.-projektet er publiceret i European Child and Adolescent Psychiatry i maj 2015, og er netop også formidlet bredere ud via hjemmesiden Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk her

Læs artiklen fra European Child and Adolescent Psychiatry her

Redaktør