Martin K. Rimvall har faaet publiceret et paper

​Martin, som er medicin- og forskningsårsstuderende ved CCC2000, har publiceret artiklen Predicting ADHD in school age when using the Strengths and Difficulties Questionnaire in preschool age: a longitudinal general population study, CCC2000, i tidsskriften European Child and Adolescent Psychiatry.

Pia Jeppesen som er delprojektleder for CCC2000, fortæller at studiet viser at SDQ kan være et brugbart instrument i en screening for ADHD omkring tidspunktet for skolestart. Videre henviser Pia til den publicerede artikel, hvor forfatterne bl.a. diskuterer de kliniske perspektiver, herunder at screening kun har relevans, hvis der eksisterer metoder til at intervenere overfor de identificerede problemer. En forudsætning for at udvikle en tidlig og forebyggende indsats er omvendt at ADHD symptomerne kan identificeres før tilstanden kompliceres af andre sociale og psykiske helbredsproblemer.


Er du interesseret i artiklen kan d​u læse den HER.

Redaktør