Modtagelse af støtte fra TrygFonden

​Overlæge, ph.d. og seniorforsker Pia Jeppesen fra BUC, har sammen med overlæge Tine Houmann og prof. Kerstin Plessen, modtaget 100.000 kr. fra TrygFonden. 

For at diagnosen ADHD kan stilles, skal barnets daglige funktioner være tydeligt påvirket som følge af ADHD-kernesymptomerne, og påvirkningen skal være mærkbar i flere sammenhænge. I dag anvender man typisk kun skalaer til måling af selve ADHD-kernesymptomerne, men i praksis er det vigtigste mål med behandlingen at bedre funktionen på alle de områder, der betyder noget i hverdagen for børnene og deres forældre.

Støtten fra TrygFonden går til forskningsårsstuderende, stud. med. Marie Bang Hebsgaards, der skal undersøge et nyt værktøj i behandlingen af børn og unge med ADHD. Der er tale om en såkaldt funktionsskala – Weiss Functional Impairment Rating Scale – som måler den daglige funktion hos børn og unge med ADHD. Det kan eksempelvis være i forhold til skolegang, samvær med familie og venner, mobning eller risikoadfærd.​

Funktionsskalaen besvares af 225 forældre til børn med ADHD, og viser den sig at være et pålideligt værktøj, vil fremtidig brug af skalaen kunne forbedre trivsel og funktion hos børn med ADHD ved at målrette behandlingen mod bedre funktion i dagligdagen.​

Redaktør