Ny artikel om helbredsangst fra Forskningsenheden

​En ny artikel med titlen Health anxiety in preadolescence - associated health problems, health care expenditures, and continuity in childhood er netop publiceret i Journal of Abnormal Child Psychology. Artiklen udgår fra Forskningsenheden BUC i samarbejde med Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.

Studiet er et af de første til systematisk at undersøge forekomsten af symptomer på helbredsangst, dvs. frygt for alvorlig sygdom, hos almindelige 11-12-årige danske børn. Helbredsangst har gennem mange år været betragtet som en lidelse, der først begynder i voksenlivet. Nyere undersøgelser på voksne patienter med svær helbredsangst tyder dog på, at deres helbredsangst-symptomer allerede startede i barndommen, men indtil nu er der stort set ikke foretaget direkte undersøgelser på børn og unge. Resultaterne fra den publicerede artikel tyder på, at helbredsangst kan starte allerede i barndommen.

Studiet undersøgte helbredsangst via et spørgeskema specielt designet til at måle helbredsangst hos børn og unge (Childhood Illness Attitude Scales - CIAS). 1886 børn fra Copenhagen Child Cohort (CCC2000) besvarede skemaet. De 10% børn med den højeste score for helbredsangst havde det højeste forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren svarende til et gennemsnitligt merforbrug over en 2 årig periode på 150 Euro per barn. Børnene havde flere klager over non-specifikke fysiske symptomer fra kroppen og flere følelsesmæssige problemer. Helbredsangst i 11-12 års alderen var forbundet med tegn til helbredsangst allerede i førskolealderen.

Studiets resultater kan have stor betydning for den fremtidige tilrettelæggelse af tidlig indsats og behandling af helbredsangst. Forskerne vil nu se på forekomst og forløb af helbredsangst i den kommende 16-17-års opfølgning af CCC2000 for yderligere at styrke vores viden om debut og forløb af lidelsen.

Læs artiklen her

Redaktør