Ph.d.-forsvar ved Marie Stentebjerg-Olesen

Den 26. maj forsvarer læge Marie Stentebjerg-Olesen sin ph.d. med titlen The phenomenology of early-onset schizophrenia and related psychoses - and the early treatment response to antipsychotic medication. 

Ph.d.-forsvaret finder sted tirsdag den 26. maj kl. 13.30 i Auditorium C på Glostrup Hospital, Nordre Ringvej 29-67, 2600 Glostrup.

Ph.d.-afhandlingen beskriver symptomer og forløb for skizofreni og skizofrenilignende psykoser i barne- og ungealderen. 

Når skizofreni debuterer før voksenalderen er sygdommen ofte forbundet med svære udviklingsmæssige vanskeligheder og risiko for en dårligere prognose. Aktuelt er der store forhåbninger til, at tidlig identifikation og behandling af unge med psykose kan forbedre sygdomsforløbet og prognosen – også på længere sigt. Antipsykotisk medicin er en del af behandlingen til børn og unge med psykose, men medicineringen indebærer en relativt øget risiko for bivirkninger sammenlignet med behandling af voksne, hvorfor det er vigtigt, at behandlingen til denne patientgruppe optimeres.
 

Marie Stentebjerg-Olesen har anvendt data fra to forskellige amerikanske studier til at beskrive behandlingsresponset over tid hos børn og unge med skizofreni og relaterede psykoser. Afhandlingen dokumenterer, at det tidlige behandlingsrespons inden for de første behandlingsuger, er en vigtig prædiktor for den senere, klinisk betydende behandlingseffekt med det givne lægemiddel hos børn og unge. Eftersom der ikke findes markører for, hvilket antipsykotisk præparat, der bedst matcher den individuelle patient, er dette fund særdeles vigtigt. Behandlingsrespons, eller fraværet af et respons, efter de første ca. 3 ugers behandling er et nyttigt redskab for klinikeren til at beslutte, hvorvidt behandlingen med et givent antipsykotisk lægemiddel skal fortsættes, eller om behandlingen skal ændres til et andet præparat.
 

Marie Stentebjerg-Olesen har desuden indsamlet data til den danske TEA-trial, der i en undersøgelse af børn og unge med psykose undersøger effekten af to hyppigt anvendte antipsykotiske præparater. I TEA-forsøget belyses betydningen af det tidlige behandlingsrespons yderligere.

Redaktør