To nye artikler fra Forskningsenheden

​I september er der publiceret to nye artikler fra Forskningsenheden.

​Artiklen Psychotic experiences and hyper-theory-of-mind in preadolescence – a birth cohort study er publiceret online i Psychological Medicine i september 2015. Her blev det undersøgt, hvorvidt den type Theory-of-Mind vanskeligheder, der betegnes Hyper-Theory-of-Mind (Hyper-ToM), er specifikt associeret med psykotiske oplevelser hos børn og unge. Hvis dette er tilfældet, vil man muligvis kunne forstå Hyper-ToM som en specifik markør for psykotiske oplevelser og for senere udvikling af skizofreni. Resultaterne bekræfter, at mange prædiktorer for skizofreni også er associerede med psykotiske oplevelser. Endvidere peger resultaterne på, at en række faktorer omhandlende familien og barnet selv er associerede med psykopatologi generelt, mens HyperToM uafhængigt og specifikt er associeret med psykotiske oplevelser. Artiklen konkluderer, at Hyper-Theory-of-Mind måske udgør en specifik risiko for udviklingen af psykotiske oplevelser. Undersøgelsen er en del af den store kohorteundersøgelse CCC2000, som følger 6090 danske børn, der er født i Københavns Amt i år 2000.

Læs artiklen her

Læs mere om CCC2000 her

 

I artiklen Diagnosed Anxiety Disorders and the Risk of Subsequent Anorexia Nervosa: A Danish Population Register Study, publiceret online i European Eating Disorders Review, blev det undersøgt via registerdata, om angstdiagnoser øger risikoen for at udvikle anoreksi. Artiklen konkluderer, at angstdiagnoser øger risikoen for at udvikle anoreksi, og at diagnosen med den største øgede risiko er OCD. Særligt drenge og mænd med angstdiagnoser har en øget risiko for at udvikle anoreksi.  Resultaterne fra undersøgelsen støtter derfor hypotesen om, at flere af de samme mekanismer er til stede ved både angstlidelser og anoreksi.

Læs artiklen her

Redaktør