Tre nye studier fra Forskningsenheden

​Tre nye studier fra The Copenhagen Child Cohort 2000 (CCC2000)

Ved ”psykoseoplevelser” har personen en historie med enkeltstående hallucinatoriske oplevelser og/eller vrangagtige ideer uden at have en psykose.

I undersøgelsen af ”The Copenhagen Child Cohort 2000” (CCC2000) fandt vi, at hyppigheden af psykoseoplevelser i børnenes første 11 år var omkring 11 pct. uden kønsforskel (172 af de 1632 børn). Påbegyndt pubertetsudvikling øgede risikoen for psykoseoplevelser, særligt i form af vrangforestillinger. Omkring 31 pct. af børnene med psykoseoplevelser havde en ikke-psykotisk, psykiatrisk sygdom, hyppigst angst og depression. Kun 3 børn havde tegn til en egentlig psykose. Børnene med ikke-psykotisk psykiatrisk sygdom havde 3 gange højere risiko for psykoseoplevelser sammenlignet med børn uden diagnose. Yderligere 31 pct. af børnene med psykoseoplevelser oplevede påvirkning og belastning i dagligdagen uden at opfylde kriterierne for en diagnose. Det var således under 40 pct., som havde psykoseoplevelser uden ledsagende psykisk sygdom eller belastning. Risikoen for psykoseoplevelser var fordoblet hos børn med søvnmangel eller søvnproblemer (1).

I det andet studie fandt vi, at psykoseoplevelser hos større børn var forbundet med vanskeligheder ved ’Theory of Mind’ (ToM) funktionen. Vi fandt en stærk sammenhæng mellem psykoseoplevelser og den type ToM vanskeligheder, hvor personen danner overdrevne tolkninger af sociale stimuli, eksempelvist ved at danne forestillinger om andres tanker, følelser og intentioner, som ikke ligger implicit i situationen. Den type vanskeligheder (HyperToM) var særligt forbundet med at have paranoide ideer (2).

I det sidste studie fandt vi en stærk sammenhæng mellem at have en familiehistorie med psykotisk sygdom (register-diagnoser) og forekomst af psykoseoplevelser (3), hvilket støtter hypotesen om at psykoseoplevelser er en relevant markør for en underliggende genetisk medieret psykosesårbarhed.

Samlet set viser CCC2000 studierne, at psykoseoplevelser i barnealderen repræsenterer en trans-diagnostisk markør for øget risiko og sværhedsgrad af psykiske helbredsproblemer og sygdomme.

Der er behov for mere forskning for at afklare perspektiverne for forebyggelse: Kan behandling af psykoseoplevelser hos børn uden psykotisk sygdom forebygge udvikling af psykose i unge- og voksenalderen? Kan vi forebygge udvikling af sværere psykisk sygdom ved at bedre regulering af søvn, affekt og mentalisering hos psykisk sårbare børn?

Reference List

(1) Jeppesen P, Clemmensen L, Munkholm A, Rimvall MK, Rask CU, Jorgensen T, Larsen JT, Petersen L, van Os J, Skovgaard AM. Psychotic experiences co-occur with sleep problems, negative affect and mental disorders in preadolescence. J Child Psychol Psychiatry 2014 August 25.

http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/cgi/content/full/sbu167?ijkey=Va1h55mDq1yEmuH&keytype=ref

(2) Clemmensen L, van OJ, Skovgaard AM, Vaever M, Blijd-Hoogewys EM, Bartels-Velthuis AA, Jeppesen P. Hyper-Theory-of-Mind in Children with Psychotic Experiences. PLoS One 2014;9(11):e113082.

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0113082

(3) Jeppesen P, Larsen JT, Clemmensen L, Munkholm A, Rimvall MK, Rask CU, van Os J, Petersen L, Skovgaard AM. The CCC2000 Birth Cohort Study of Register-Based Family History of Mental Disorders and Psychotic Experiences in Offspring. Schizophr Bull 2014 December 1.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25156482

Redaktør