Erhvervede ph.d.-grader

​Se, hvilke forskere der har erhvervet en ph.d.-grad i Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Forsker 

Ph.d.-projekttitel

​Erhvervet ph.d.-grad årstal

​​Birgitte Klee Burton, Læge, Ph.d.

​Performance monitoring, opmærksomhed og motorisk udvikling hos børn med øget risiko for udvikling af skizofreni eller bipolar lidelse 
​2017
​​Mette Bentz, Psykolog, Ph.d.
​Social kognition hos børn og unge med anorexia nervosa
​2017
​Anja Munkholm, Læge, Ph.d.
​​Development and course of feeding and eating problems in childhood
​2016
​Karsten Gjessing Jensen, Læge, Ph.d.
​Kardielle og metaboliske bivirkninger ved behandling af børn og unge mellem 12 og 17 år med aripiprazol eller quetiapin – et dobbeltblindet, randomiseret, dansk multicenterstudie.
​2016
Lars Clemmensen, Psykolog, Ph.d.
Theory of Mind in children with psychotic experiences ('Theory of Mind' hos sårbare børn - et populations-studie)
​2016
Marie Stentebjerg-Olesen, Læge, Ph.d.
​Et randomiseret dobbeltblindet multicenter forsøg af quetiapin versus aripiprazol til børn og unge med psykose: kan tidlig antipsykotisk effekt forudsige senere klinisk effekt?
​2015

Hanne Elberling
​Prevalence and predictors of mental health problems and disorders in a general population of 5-7 years-old children. The Copenhagen Child Cohort 2000
​2012

Redaktør