Erhvervede ph.d.-grader

​Se, hvilke forskere der har erhvervet en ph.d.-grad i Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Forsker 

Ph.d.-projekttitel

​Erhvervet ph.d.-grad årstal

​Katrine Søborg Spang, Læge, Ph.d.
Age Seven and Being at Familial High Risk for Severe Mental Illness
– Emotion Regulation, Executive Functions, and Psychopathology
The Danish High Risk and Resilience Study - VIA 7 - a register-based cohort
study of children with a familial high risk of schizophrenia or
bipolar disorder and their matched controls

​2020
​Martin Køster Rimval, Læge, Ph.d.
Psychotic experiences in children and adolescents from the general population

Independent risk factors of psychopathology or merely epiphenomena?


​2020
​Tine Pedersen, Psykolog, Ph.d.
​Being perfect and denying it. Perfectionistic

Traits in adolescents with anorexia nervosa

​2019
​Julie Hagstrøm, Psykolog, Ph.d.
​Emotion Regulation in Children with Tourette Syndrome 

​2019
​Katrine Maigaard, Læge, Ph.d.
​Regulation and Reward:

The Effect of Motivation on Response Inhibition In Children with Tourette syndrome

​2019
​​Birgitte Klee Burton, Læge, Ph.d.

​Performance monitoring, opmærksomhed og motorisk udvikling hos børn med øget risiko for udvikling af skizofreni eller bipolar lidelse 
​2017
​​Mette Bentz, Psykolog, Ph.d.
​Social kognition hos børn og unge med anorexia nervosa
​2017
​Anja Munkholm, Læge, Ph.d.
​​Development and course of feeding and eating problems in childhood
​2016
​Karsten Gjessing Jensen, Læge, Ph.d.
​Kardielle og metaboliske bivirkninger ved behandling af børn og unge mellem 12 og 17 år med aripiprazol eller quetiapin – et dobbeltblindet, randomiseret, dansk multicenterstudie.
​2016
Lars Clemmensen, Psykolog, Ph.d.
Theory of Mind in children with psychotic experiences ('Theory of Mind' hos sårbare børn - et populations-studie)
​2016
Marie Stentebjerg-Olesen, Læge, Ph.d.
​Et randomiseret dobbeltblindet multicenter forsøg af quetiapin versus aripiprazol til børn og unge med psykose: kan tidlig antipsykotisk effekt forudsige senere klinisk effekt?
​2015

Hanne Elberling
​Prevalence and predictors of mental health problems and disorders in a general population of 5-7 years-old children. The Copenhagen Child Cohort 2000
​2012


Redaktør