Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center bidrager til at forbedre behandlingstilbuddet til børn, unge og familier med psykiatriske problemstillinger. Vores mål er at udvikle mere effektiv tidlig opsporing af psykisk sygdom, diagnostik, behandling og forebyggelse.

Vi gennemfører tværfaglige videnskabelige studier af årsagssammenhænge for psykiatriske forstyrrelser og bruger innovative metoder til at afdække underliggende faktorer for psykisk sygdom. Dette vil på sigt bidrage til at videreudvikle nye og mere hensigtsmæssige metoder for diagnostik og behandling.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og Forskningsenheden arbejder på at styrke sammenhængen mellem forskning og evidensbaseret undersøgelse og behandling i vores ambulatorier og sengeafsnit. Børn og unge samt deres familier får således moderne og effektiv behandling og kan medvirke i forskningsprojekter, som skaber ny viden.

Forskningens fokusområder er

 
  • Epidemiologi, dvs. udforskning af beskyttende faktorer, risikofaktorer og processer af betydning for udviklingen af psykiske problemer og psykiatriske sygdomme hos børn og unge i store populationer. 
  • Dimensionel neuropsykiatri, dvs. mål af symptomer, samt kliniske og neurobiologiske dimensioner hos børn og unge med risiko for at udvikle psykisk sygdom, eller børn og unge der allerede har udviklet psykiske problemer. Dette kan ses som en mere detaljeret karakterisering, der kan lære os mere om underliggende årsager til problemer med psykisk helbred, og dermed både fremme tidlig opsporing og bidrage til en mere individuel behandling.
  • Interventionsforskning som måler effekten af programmer, der tilbyder tidlig behandling til børn, der viser tegn på psykiske helbredsproblemer, uden at have fået en diagnose, og til børn som allerede har udviklet en sygdom, og som får tilbud om behandling i en klinisk sammenhæng.

Forskningsenheden er placeret på Gentofte Hospital, Kildegaardsvej 28, Opgang 3A, 1 sal, 2900 Hellerup. 

Vi håber, at hjemmesiden formidler et godt indtryk af Forskningsenhedens vision og aktiviteter, og at den bidrager til, at du som forsker eller deltager bliver nysgerrig på vores forskningsprojekter. 

Leder af Forskningsenheden er Professor, overlæge Anne Katrine Pagsberg, Anne.Katrine.Pagsberg@regionh.dk 


Årsberetninger

Kontakt forskningskoordinator Pia Charlotte Schnedler-Meyer hvis du er interesseret i årsberetninger fra Forskningsenheden.