Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center bidrager til at forbedre behandlingstilbuddet til børn, unge og familier med psykiatriske problemstillinger. Vores mål er at udvikle mere effektiv tidlig opsporing af psykisk sygdom, diagnostik, behandling og forebyggelse.

Vi gennemfører tværfaglige videnskabelige studier af årsagssammenhænge for psykiatriske forstyrrelser og bruger innovative metoder til at afdække underliggende faktorer for psykisk sygdom. Dette vil på sigt bidrage til at videreudvikle nye og mere hensigtsmæssige metoder for diagnostik og behandling.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og Forskningsenheden arbejder på at styrke sammenhængen mellem forskning og evidensbaseret undersøgelse og behandling i vores ambulatorier og sengeafsnit. Børn og unge samt deres familier får således moderne og effektiv behandling og kan medvirke i forskningsprojekter, som skaber ny viden.

Forskningens fokusområder er

 
  • Epidemiologi: Epidemiologisk forskning betyder, at vi med afsæt i datasæt for store befolkningsgrupper undersøger hvilke forhold og risikofaktorer, der har betydning for udviklingen af psykiatriske problemer og sygdomme hos børn og unge.

  • Dimensionel neuropsykiatri:  Under dimensionel neuropsykiatri, undersøger vi sammenhængen mellem
    nervesystemet og psykiske lidelser. Ved at måle symptomer, og kliniske og neurobiologiske faktorer hos børn og unge med risiko for at udvikle psykisk sygdom, eller børn og unge der allerede har udviklet psykiske problemer. Dermed bliver vi klogere på de underliggende årsager til psykiske lidelser, og på sigt kan vi forbedre den tidlige opsporing og bidrage til en mere individuel behandling.

  • Interventionsforskning: dvs. vi bl.a. måler på effekten af programmer, der tilbyder
    tidlig behandling til børn uden diagnose, der viser tegn på psykiske helbredsproblemer. Derudover måler vi på effekten af programmer, til børn og unge, som allerede har udviklet en sygdom, og som har fået et behandlingstilbud. Ved Interventionsforskning: tidlig indstats: er formålet at udvikle, afprøve og  implementere indsatser, der sikrer relevant, tidlig og sammenhængende støtte for familier, der lever med psykisk sygdom, hvor forældrene er ramt af psykisk sygdom. Formålet er at udvikle en forebyggende støtte til børnene, så de grundlæggende uligheder i livsduelighed og læringsulighed udviskes.

Du kan læse mere om forskningsprojekter indenfor hvert af disse områder ved at klikke videre på feltet nedenfor. 
På vores medarbejderside kan du desuden finde et overblik over ansatte i Forskningsenheden, hvor du også kan få et indblik i vores organisering. 
På vores nyhedsside kan du læse mere om hvad, der aktuelt sker i Forskningsenheden, og hvilke begivenheder vi har deltaget i. 
Forskningsenheden er placeret på Gentofte Hospital, Kildegaardsvej 28, Opgang 3A, 1 sal, 2900 Hellerup. 

Vi håber, at hjemmesiden er med til at give et godt indtryk af Forskningsenhedens vision og aktiviteter, og at den bidrager til, at du som forsker eller forskningsdeltager bliver nysgerrig på vores forskningsprojekter - velkommen til.