Self-regulation in children with ADHD and Tourette Syndrome-RAR (Regulation and Reward) project

​Forskningsleder professor Kerstin J. Plessen.


Adfærdsmæssig monitorering og undersøgelse af følelsesmæssige regulerings- og belønningssystemer hos børn med Tourettes syndrom sammenlignet med børn med ADHD - neuropsykologi og billeddannelse.

Betydningen af følelsesmæssige faktorer hos børn med Tourettes Syndrom er stadig et relativt ukendt område, og undersøgelser af motivation og belønningssystemer har primært involveret voksne med Tourette. Vi undersøger derfor evnen til følelsesmæssig regulering hos børn med Tourettes syndrom, børn med ADHD, en komorbid gruppe med ADHD og Tourettes syndrom og endelig en gruppe af raske forsøgspersoner. 

I anden halvdel af studiet undersøges den samme problemstilling i et funktionelt MRI studie (i samarbejde med Prof. Hartwig Siebner på Dansk Forskningscenter for Magnetisk Resonans, Hvidovre Hospital, København) gennem et forsøg, der simulerer belønningssystemet til at genkende de neurofysiologiske korrelationer af adfærd for denne gruppe. Resultaterne af denne undersøgelse kan spille en vigtig rolle i at forstå rollen, som belønningssystemer spiller for mennesker med Tourette syndrom, især for unge med Tourette syndrom.


Redaktør