Dimensionel Neuropsykiatri


Børne- og Ungdomspsykiatri er et felt domineret af symptomer, forstyrrelser og diagnoser, der ofte har en stor indflydelse på patienternes liv og også påvirker de nærmeste pårørende. Tidlig identifikation af tegn på psykisk sygdom hos børn og unge er et område i udvikling, og perspektiverne er lovende i forhold til at identificere individer med øget risiko og øge vores forståelse af, hvordan forskellige typer af psykisk sygdom opstår. Ved at undersøge individer, der er født med en familiært disponeret risiko, for specifikke, alvorlige forstyrrelser som skizofreni eller bipolar lidelse kan vi lære mere om den underliggende sårbarhed og også om modstandsdygtighed og forebyggende faktorer. 

Vi vurderer ligeledes, at yderligere undersøgelser af selvregulering og identifikation af kompensatoriske (selvhelende) processer i hjernen på børn med neuropsykiatriske forstyrrelser er en vigtig opgave både her og nu og i fremtiden. Det er dog kun muligt at forstå relevansen af individuelle undersøgelsesresultater, hvis man samtidig undersøger de samme processer i relation til andre forstyrrelser som en kontrast og i relation til typisk udvikling i en transdiagnostisk tilgang. Forståelse af disse processer er præmissen for at kunne udvikle terapeutiske metoder, der direkte kan fremskynde udviklingen af selvregulerende kontrol hos børn.

 Dimensionel neuropsykiatriske forskningsprojekter