Copenhagen Child Cohort 2000 (CCC2000)

​Forskningsleder, seniorforsker Pia Jeppesen.

Copenhagen Child Cohort 2000 (CCC2000) forskningen inkluderer adskillige prospektive longitudinale undersøgelser af 6090 børn født i Københavns Amt i år 2000. Fødselskohorten er etableret af Anne Mette Skovgaard, dr. med., speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og associeret professor ved Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

CCC2000 har udviklet samarbejder på tværs af flere psykiatriske, kliniske og epidemiologiske forskningsinstitutioner. CCC2000 styregruppen tæller repræsentanter for de mest involverede forskningsinstitutioner, der foruden Forskningsenheden i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden tæller Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden, Forskningen i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midt, Forskningsklinik for funktionelle lidelser og psykosomatik, Århus Universitetshospital, samt Øjenklinikken i Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Glostrup Hospital.

CCC2000 gruppen studerer udviklingen af problematisk spiseadfærd og spiseforstyrrelser, funktionelle fysiske lidelser og helbredsangst, nærsynethed og andre udviklingsrelaterede øjensygdomme, samt emotionelle og neuro-developmentale forstyrrelser. 

Pia Jeppesen, Ph.D., seniorforsker og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ledte opfølgningen af CCC2000 i 11-12 års alderen og leder fortsat udforskningen af risikomekanismer og udviklingsveje til psykose i CCC2000 med udgangspunkt i de relativt almindeligt forekommende psykose-oplevelser (psychotic experiences, PE) i barne- og ungealderen. PE omfatter hallucinatoriske oplevelser, vrangagtige ideer og subjektive tankeforstyrrelser uden samtidig tilstedeværelse af klinisk betydende psykose. CCC2000 psykose-studierne fortsætter kortlægningen af epidemiologi, kliniske korrelater og psykopatologisk betydning af PE hos børn og unge. Den igangværende opfølgning af CCC2000 i 16-års-alderen involverer flere postdoc, Ph.D. og forskningsårs studier, der gennemføres  i samarbejde med professor Jim van Os, Department of Psychiatry and Psychology at Maastricht University, Medical Centre, Maastricht, The Netherlands.  


Redaktør