Epidemiologisk forskning i spiseforstyrrelser

​Forskningsleder, overlæge Susanne Vinkel Kock.

Spiseforstyrrelserne anoreksi og bulimi er alvorlige psykiske lidelser, som rammer 1-3% af befolkningen. Især unge kvinder i alderen 15-25 år er i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse. De kan dog også ses hos mænd, som udgør 10-13% af personer med spiseforstyrrelse. Omkring 50% bliver raske, mens resten får længerevarende sygdom og en lille gruppe på ca. 20% får kroniske lidelser. Studier peger dog på, at prognosen for yngre personer er noget bedre.

Årsagerne til, at man udvikler en spiseforstyrrelse er ikke helt klarlagt, men er formentlig komplekse, og skyldes et samspil mellem genetiske, biologiske, kulturelle, sociale og psykologiske faktorer. Der er fortsat brug for at blive mere klar over, hvordan disse faktorer påvirker hinanden, så man fremadrettet bedre kan tilrettelægge forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser (tailored treatment).

Vi ønsker derfor at undersøge, hvordan nogle af disse faktorer har indvirkning på udviklingen af en spiseforstyrrelse (ætiologi), om nogle faktorer vedligeholder spiseforstyrrelsen (risikofaktorer) og andre beskytter (resilience faktorer) imod at blive syg. For at komme dette nærmere, benytter vi de gode muligheder, vi har i Danmark, i form af Danske Patientregistre til at lave undersøgelser, som dækker hele befolkningen, begge køn og alle aldersgrupper. Vi arbejder også på, at vi fremover kan tilbyde patienter i Region Hovedstaden at være med i forskellige projekter, ligeledes med henblik på at afkorte forløbet af en spiseforstyrrelse og forbedre behandlingen.

Redaktør