Epidemiologisk Forskning

​– registre og kohortestudier, som inkluderer populationer.


​Den epidemiologiske forskning i Forskningsenheden i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center omfatter flere større prospektive longitudinale studier af populationsbaserede og kliniske kohorter. Undersøgelserne udforsker beskyttende faktorer, risikofaktorer og processer af betydning for udviklingen af psykiske problemer og psykiatriske sygdomme hos børn og unge. Det overordnede mål er at opnå ny viden, der kan omsættes til praksis for forebyggelse og behandling af psykiske helbredsproblemer og sygdomme i unge alderen.

 Epidemiologiske forskningsprojekter