​​​​​

TEENS Trials

​Forskningsleder, seniorforsker Britt Reuter Morthorst. Teamleder, psykolog Lotte Rubæk

TEENS Trials består af to randomiserede undersøgelser hhv. et feasibility studie og et stort multi-center studie, begge som kliniske forsøg. TEENS Trials undersøger, som de første, internetbaseret terapi til unge med selvskade henvist til ambulant behandling i BUC. Som det er lige nu, så findes der ingen særskilt behandling mod selvskade, og en rutinemæssig screening for denne adfærd er først blevet implementeret af Team for Selvskade i forbindelse med dette forskningsprojekt. Den internetbaserede terapi, som indgår, kaldes ERTIA, som står for Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents. Programmet tilbydes alene online og består af en introduktion samt elve moduler, som træner følelsesgenkendelse og regulering samt afledningsstrategier. Deltagerne har i hele programmet en dialog med en ERITA terapeut, som guider og motivere til at gennemføre programmet. ERITA rummer desuden en sektion til forældre, som består af seks moduler. ERITA er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med svenske klinikere og forskere.

I TEENS feasbility trial undersøgte vi, om det overhovedet var muligt at gennemføre terapi på internettet, og om unge patienter ville deltage i sådan et forskningsprojekt. Det vidste sig, at det ville både de unge og deres forældre og vigtigst af alt, så ville de også gerne deltage i et forskningsinterview ved både start og slut.

På baggrund af ovenstående har vi nu planlagt et stort TEENS Multi-site Trial i samarbejde med to øvrige regioner, nemlig Region Sjælland og Region Syddanmark. Vi vil således i fællesskab inkludere 356 deltagende unge og deres familier til at afprøve ERITA med henblik på at undersøge, om der er effekt af internetbaseret terapi til unge med selvskade henvist til ambulant psykiatrisk behandling. TEENS Multi-site Trial forventes at inkludere deltagere frem til og med december 2023. Redaktør