​Nogle af de vigtigste opgaver er at sikre, at vores patienter modtager den bedste behandling og bidrager med at implementere evidensbaseret behandling, der måske har vist sig at være effektiv andre steder. Ud over at være en stor forskningsenhed i en klinisk kontekst er vi i den unikke situation, at vi har mulighed for at invitere familier til at deltage i forskningsstudier, der undersøger positive og negative effekter af forskellige kliniske behandlingstilgange. Det er vores mål at øge antallet af børn og unge i vores centre, der bliver inviteret til at deltage i vores forskningsstudier. 

 Forskningsprojekter (behandlingsstudier)