TECTO

​Treatment Effects of Cognitive Therapy for OCD–Application of functional imaging to identify mediators of behavioral therapy, forskningsleder, seniorforsker Anne Katrine Pagsberg og professor Kerstin J. Plessen.

Formålet med dette randomiserede kontrollerede forsøg (RCT) for identifikation af neurobiologiske mediatorer i behandlingen af kompulsive lidelser hos børn og unge er at dokumentere neurobiologiske processer og ændringer i løbet af 14 ugers kognitiv adfærdsterapi i forhold til en mindre effektiv, aktiv kontrolbehandling (afslapning terapi) hos børn med obsessiv-kompulsive forstyrrelser. Vi planlægger at inkludere 84 børn og unge, der er 13-18 år og 42 raske børn i kontrolgruppen.

Deltagerne med obsessiv-kompulsive forstyrrelse er enten randomiseret til at deltage i interventionen med kognitiv adfærdsterapi (CBT) eller til afslapningsterapi med lige sessionsfrekvens i 14 uger. Vores primære interesse er at identificere neuropsykologiske og neurobiologiske forandringer under terapien. Ikke desto mindre er det klinisk vigtigt at demonstrere forskellige virkninger af begge former for terapi baseret på sværhedsgraden af sygdommen i en RCT, så vi kan illustrere effekten af de faktorer, der anses som specifikke mediatorer/virkemekanismer for CBT. Under fMRI studiet, gennemfører deltagerne en test, der kræver kognitiv kontrol, og som måler forholdet mellem kognitiv kontrol og vanedannelse.


Redaktør