Tidlig intervention


Fra et neuro-udviklingsperspektiv er det vigtigt ikke kun at identificere problemer, men også udvikle en forebyggende strategi, der kan ramme uspecifikke, men vigtige områder i et barns liv, fx ved at reducere risikoen for barndomstraumer og kritiske livsbegivenheder, og ved at forbedre forældrenes kompetencer og styrke modstandsdygtigheden i barnet, f.eks. via kognitiv og social remediering allerede før end psykisk sygdom kan diagnosticeres.


På samme måde kan forskellige interventionsprogrammer tilbyde behandling til børn, der viser tegn på psykiske helbredsproblemer, men som ikke opfylder diagnosticeringskravene. 


 Forskningsprojekter (tidlig intervention)