​​​​​​​​​​

VIA Family

Forskningsleder Anne Amalie Elgaard Thorup, overlæge, ph.d., professor.​

Intensiv støtte til børn i familier, der lever med alvorlig psykisk sygdom. VIA Family er et forsøg på at hjælpe børn i familier med risiko for at få sociale, udviklingsmæssige eller andre slags problemer, fordi en eller begge forældre lider af skizofreni, bipolar sygdom eller tilbagevendende depression. 

Med afsæt i erfaringerne fra VIA 7-studiet stod det klart, at nogle familier har brug for ekstra støtte for at klare dagligdagen og få tingene til at hænge sammen. Denne indsigt fik forskerne fra VIA 7 til at udvikle VIA Family – et randomiseret, kontrolleret interventionsstudie med 100 familier, hvor mindst én forælder ifølge de danske registre har diagnosen skizofreni, bipolar sygdom eller svær tilbagevendende depression.

Forebyggelse der foregår tæt på familiens hverdag

Ved computerbaseret tilfældig fordeling bliver halvdelen af de familier, som er henvist til forskningsprojektet, tildelt 'standardbehandling', dvs. at de får den hjælp, som det offentlige system tilbyder i dag. Familier, som tildeles VIA Family-interventionen, bliver henvist til det tværfaglige team, hvor de får tildelt en kontaktperson, som de kan henvende sig til med stort set alt, hvad der måtte volde problemer i hverdagen. Det kan f.eks. være praktiske ting som at bestille tid hos skoletandlægen, få skrevet barnet op til en fritidsaktivitet i den lokale sportsklub, at holde børnefødselsdag osv. Eller det kan være emner af mere følelsesmæssig karakter, som at få talt med børnene om den psykiske sygdom eller få lavet en tryghedsplan, hvis mor eller far skulle få det dårligt lige pludselig. Det er familierne selv, der definerer problemerne, så de får hjælp til lige præcis dét, de har brug for, mens teamet har de forskellige elementer at byde ind med.

Familierne der bliver tilbudt VIA Family team intervention, har ofte behov for hjælp til at tale med barnet om den psykiske sygdom i familien (familiepsykoedukation), og forældrene får tilbudt hjælp til at styrke deres forældrekompetencer igennem Triple P-programmet, som står for 'Positive Parenting Program'. Triple P er et forældrekursus, der kan skræddersys til den enkelte families behov, og som altid fokuserer på at støtte forældrene i at blive endnu mere kompetente forældre.

Støtte på tværs af sektorer

Det kan være svært for familier, som er ramt af psykisk sygdom, at bede om hjælp, og de kan være usikre på, om de skal henvende sig til kommunen, til skolen, eller i regionen, hvor de måske er i behandling. Derfor er det helt afgørende at VIA Family går på tværs af sektorer og involverer mange forskellige faggrupper. En kontaktperson kan ikke altid selv svare på eller løse alle slags problemer. Derfor har kontaktpersonen et tværfagligt team bag sig, som består af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, en psykolog, en voksenpsykiatrisk sygeplejerske, en socialrådgiver og en familierådgiver, hvoraf de to sidstnævnte har ekspertise i kommunale forhold. ​

Interventionen (dvs. tilknytningen til teamet) varer i 18 måneder. Resultatet måles ved afslutningen af interventionen og er baseret på data om både barnets daglige funktion, antallet af fraværsdage i skolen gennem de seneste 6 måneder og niveauet af psykiske vanskeligheder hos barnet. Disse tre aspekter hos barnet undersøges før og efter interventionen. Forskerne er blindede, dvs. at de ikke har kendskab til, hvilken type intervention familien har fået. Antallet af fraværsdage fra skolen er medtaget som et relativt objektivt mål for, hvordan barnet fungerer og trives.

VIA Family-studiet afsluttede dataindsamlingen i februar 2021. Der er desuden udført kvalitative studier for at belyse fordele og ulemper ved denne interventionstype. 

Samarbejdspartnere 

Hospitaler: Psykolog Signe Sofie Nielsen & Psykolog Lisbeth Juhl Mikkelsen; Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri.

Øvrige samarbejdspartnere: Frederiksberg Kommune.​

Bidrag modtaget fra: 

Sundhedsstyrelsen - SATS-puljemidler, Psykiatrisk Center København, Frederiksberg Kommune & TrygFonden.

Redaktør