VIA Family

​– et studie i samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Frederiksberg Kommune, forskningsleder seniorforsker Anne Thorup. 

Sårbare børn med forhøjet risiko for at udvikle psykisk sygdom 

Børn, født af forældre med alvorlig psykisk sygdom (skizofreni, bipolar lidelse eller svær depression), er en overset gruppe både i det psykiatriske system og i kommunale sammenhænge. Dette står i kontrast til, at mange års forskning har vist, at børnene er sårbare og i stærkt forhøjet risiko for at selv at udvikle psykisk sygdom. Børnene udviser ofte allerede i barndommen talrige, uspecifikke tegn på psykiske problemer (angst, autistisme, psykose), forsinkelser i udviklingen (sprog, motorik) og kognitive vanskeligheder (opmærksomhed- og hukommelsesbesvær). De syge forældre mangler ofte ressourcer, både materielt, psykologisk og socialt, og har svært ved at yde børnene den fornødne støtte og stimulation. Der findes i dag i Danmark ikke noget specialiseret behandlingstilbud til disse familier. Familierne har mange udækkede behov, men mangler overskud til at navigere i et kompliceret system, hvor eventuelle tilbud om støtte er ukoordinerede og tilfældige. 

Tværfaglig indsats

Vi ønsker at tilbyde disse familier en tidlig, forebyggende, tværsektoriel og integreret intervention med udgangspunkt i barnets behov og udvikling. Interventionen skal skabes i et tæt samarbejde mellem familierne selv, kommunen, voksenpsykiatrien og børne-og ungdomspsykiatri. Et tværfagligt team vil tilbyde familierne en grundpakke bestående af: tilknytning til en kontaktperson, psykoedukation for hele familien med specifik viden om den psykisk syge forældres tilstand og forældretræning. 

Herudover vil der være mulighed for at tilbyde specifik børnepsykiatrisk hjælp og behandling til barnets eventuelle vanskeligheder, etablering af netværksgrupper, konkret vejledning ift. sociale støtteydelser (fx støttekontaktperson til barnet, økonomisk støtte eller anden praktisk hjælp)  og optimering af den voksnes behandling. 

Fremtidsperspektiver med fokus på forebyggelse

Projektet vil foregå i Frederiksberg kommune. I alt 100 familier inviteres til at deltage, og bliver randomiseret til enten VIA Family eller kommunens nuværende tilbud. Det overordnede formål med studiet er at undersøge, om det er muligt at reducere omfanget af barnets psykiske vanskeligheder, lette familiens samlede belastningsgrad, og på langt sigt forebygge anbringelser af børn uden for hjemmet og forebygge udvikling af psykisk sygdom. 

Redaktør