Inklusionskriterier

​For at være med i Projekt IPS er der en række formelle kriterier, som skal passe sammen før man kan blive inkluderet. Her kan du kort læse om de formelle kriterier der er og hvad det vil sige at deltage i et forskningsprojekt. Nederst er en oversigt over de aktiviteter, som ligger i projektdeltagelse fra start til slut.

​Formelle inklusionskriterier til Projekt IPS

Projekt IPS har nogle formelle inklusionskriterier for deltagelse i forskningsprojektet. Det vil sige en række punkter som eventuelle deltagere skal opfylde for at kunne komme i betragtning. Det hænger sammen med en række forskningstekniske hensyn. 

Geografisk tilknytning for inklusion i IPS

Potentielle IPS-deltagere fra København skal være i ambulant psykiatrisk behandling i enten Distriktspsykiatrisk Center på Nørrebro, Østerbro, Nordvest eller på Frederiksberg eller være tilknyttet et OPUS-team på Nørrebro eller Østerbro. ​

I Odense skal deltagerne være i ambulant psykiatrisk behandling i Tidlig Interventionsteam (TIT), Almen Psykiatrisk Team (APT) eller det Affektive Team under Almenpsykiatrisk afdeling på Odense Universitetshospital. 

Er du interesseret i at deltage eller i tvivl om du matcher kriterierne, så tag kontakt til én af forskerne, se oversigten over medarbejdere her​. ​

Formelle inklusionskriterier: diagnose og motivation 

De formelle inklusionskriterier stiller krav til deltagerne om at:​

  • Have en diagnose i det skizofreniforme spektrum (F2)
  • Have en bipolar sindslidelse (F31) eller tilbagevendende depression (F33)
  • Have et udtrykt ønske om tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse
  • Være over 18 år
  • Være indforstået med at give ’informeret samtykke’ til projektdeltagelse
  • Være arbejdsledig​
Når IPS-deltagerne bliver henvist foregår det typisk via behandlerne på de nævne afdelinger, men det er også muligt selv at henvende sig direkte til forskerne for at høre, om man passer til målgruppens profil. 

Hvad vil det sige at deltage i IPS?  

I forskningssprog hedder det ’inklusionskriterier’ og forskerne tjekker, om alle ’tekniske formaliteter’ er på plads, gennemfører et diagnostisk interview og deltagerne skal mundtligt og skriftlige give samtykke før de bliver formelt inkluderet i projektet.​

Selve inkluderingen foregår ved et længere interview, som kommer grundigt omkring en række forhold, som bliver gemt som en slags ’status for optagelses-tidspunkt’ (baseline data), som er en vigtig del af forskningsmaterialet senere hen.

​​​​Her efter bliver alle inkluderede deltagere fordeltved lodtrækning på de tre grupper: IPS, IPS + Kognitiv Remediering og Kontrolgruppe. Det foregår ved en anonym lodtrækning (randomisering). Først her kan de to IPS-grupper begynde i indsatsgruppen mens Kontrolgruppen får den hjælp og de tilbud, som de ellers ville have mødt i deres egen kommune. Kontrolgruppen bliver fulgt præcis som de to IPS-grupper dog uden at modtage IPS-tilbuddet.​​​

Alle tre grupper bliver fulgt op med to interview-runder, når der er gået henholdsvis 18 måneder og 30 måneder efter dén dato, hvor de blev inkluderet i projektet. Det er en del af de redskaber, som forskerne kan vurdere effekten af indsatsen på. ​


Redaktør