Kommunerne om IPS

​Hvad motiverer kommunerne til at deltage i Projekt IPS? Hvad forventer de at få ud af det og hvilket potentiale ligger der i den viden, som arbejdet med IPS giver. Hør hvad en række kommune-repræsentanter siger om arbejdet med IPS. ​

​En svær målgruppe og ønsket om ny viden til bedre resultater

Der er ingen tvivl om, at psykisk syge borgere været en svær gruppe at håndtere i kommunalt regi. Det har været svært at hjælpe dem i arbejde og det har fyldt meget og været frustrerende ikke at have de bedste redskaber til rådighed.

​​Helle Anttila, afdelingsleder og koordinator for Frederiksbergs Kommunes Rehabiliteringsteam, fortæller, at ”i forbindelse med førtidsreformen er vi nødt til at have anderledes metoder der kan understøtte disse borgeres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det er ikke lykkes os hidtil” og uddyber, hvordan de allerede nu har fået øjnene op for den nye og anderledes måde at arbejde med målgruppen på med IPS.​​

Dels er der den tætte kontakt til behandlingspsykiatrien og måden at se borgeren på. ”Det er en styrke at gå borgerens vej, som kan være, i vores øjne, en skør vej. Men faktisk viser det en hurtigere effekt, fordi vi udnytter borgerens egen motivation. Vi har haft en mere lineær tænkning og (…) ville stabilisere borgeren før han går i gang med noget.” 

Evidensbaseret metode giver pondus og viser vej 

Kommunerne har et udtrykt ønske om at blive bedre til at forstå- og arbejde med denne målgruppe borgere. Der har været mange og forskellige initiativer i mindre projekter, som har været meget adspredte og lokalt forankret. 

​​”Det er interessant at gå med i et projekt, som har evidens fra andre lande og skabe evidens eller lign. dokumentation,” siger enhedschef Jan Rix Rasmussen fra Københavns Kommune.​​

Rix Rasmussen har fulgt IPS tæt hele vejen og aktivt arbejdet med at forene samarbejdet mellem det kommunale og behandlingspsykiatrien rent organisatorisk og udtrykker en interesse i at være med til at udvikle noget nyt, bidrage og lære noget nyt, der kan bruges direkte i praksis efterfølgende. 

Ny viden og nyt perspektiv giver gode resultater 

”Det er rigtig interessant at se resultaterne og på effekten (…)Vi har nogle antagelser og nogle forandringsteorier og vi har hver især nogle bud på, hvad der virker. Men i virkeligheden ved vi relativt lidt om, hvad der bringer dem videre.”  ​

Sådan fortæller jobcenterchef i Københavns Kommune, Maria Boje, om at gå med i IPS og ser god mening i måden IPS opererer og forestiller sig, at det kan kombineres med den øvrige viden fremadrettet.​​​

IPS repræsenterer også et opgør med en mere lineær tænkning og måden at møde borgerne på, hvor stabilitet var en forudsætning før initiativer om arbejde. Nogle taler om det som en ”berøringsangst” eller positiv fordom: at en psykisk syg skal have ro og stabiliseres først.

Et tæt samarbejde med behandlerne og kommunerne skaber nye muligheder, så kommunerne ”godt tør gå med”, som Boje siger: ​​

”Det er jo en anderledes vej end vi traditionelt ville tænke, fordi vi ville stabilisere borgeren før han går i gang med noget (…) Det rykker ved nogle grænser ift. hvad vi tænker, der er muligt for en borger med en alvorlig psykisk lidelse.” ​

Hør ​hvad psykiatrien siger om IPS her.​​

Redaktør