Psykiatrien om IPS

​Behandlingspsykiatrien ser på IPS med forskellige øjne og én stemme - et spændende og velkomment projekt med meget potentiale i. Hør hvad direktionen og praktikerne siger om IPS.

Praktikerne er begejstrede

 

Behandlingspsykiatrien er begejstret og glæder sig over IPS – for det virker! Charlotte Bøttger, ledende sygeplejerske i Distriktspsykiatri Frederiksberg/Vanløse fortæller ivrigt, at det giver god mening ”fordi de gerne vil! (…) De vil gerne lave noget, tjene nogle penge og rigtig gerne være lige som alle os andre.” ​

Overlæge Vilhelm Schultz fra København omtaler IPS som”velrenommeret og ønsket.” 

Potentialet i IPS og dansk fremtid 

Tidlige erfaringer i dansk IPS viser en stærk motivation og et inderligt ønske om at være en aktiv del af samfundet. IPS-teamene oplever desuden åbenhed, rummelighed og velvilje fra arbejdsgivernes side. ​

Mange gode kræfter er i spil og der er medvind. For klinikerne falder IPS fantastisk i tråd med måden at arbejde med behandling på og det er opløftende, hvad flere fagligheder omkring IPS-kandidaterne kan tilvejebringe.

Vilhelm Schultz tror på IPS og udtaler, at ”vi må have noget mere der ligner IPS, som kan åbne op til resten af samfundet, så de [patienterne, red.] igen kan komme i gang.”

Se mennesker bag journalerne 

Det er vigtigt og der er store perspektiver med IPS for at skabe rum til forskellighed, afinstitutionalisere og give plads til syge og raske i samme miljøer. Schultz tror på, at det er i ”daily living, dag for dag, time for time at livet leves (…).”​

”Vores patient havde i virkeligheden mange symptomer og var ret dårlig (…) faktisk var han svært psykotisk. Men han insisterede på, at han godt kunne tænke sig at læse på universitetet. (…) og han blev mere og mere samlet og apsykotisk. Han kom så ud og fik nogle kurser (…) Det endte med at han søgte om optagelse og er kommet ind og flytter nu til byen for at læse.” 

Sådan fortæller Anne Sigsgaard, ledende sygeplejerske fra Lokalpsykiatri Odense. 

Fokus på Kompetencer & Motivation side om side med Symptomer & Kliniske begreber  

Sonja Rasmussen er ledende overlæge på Psykiatrisk afdeling, Odense, og er ganske positivt stemt omkring IPS. Rasmussen fremhæver fx hvordan IPS-konsulenterne virkelig er vedholdende med hendes patienter og hele tiden holder fokus på, hvad IPS-kandidaten kan trods symptomer og holder på den måde fast i kandidatens mål. ​​

”Det gør indtryk, at de [IPS-konsulenterne, red.] bliver ved, selvom patienten i en periode ikke har så meget overskud, men så gi’r de ikke op men holder måske en pause og fortsætter igen senere.”​​

Den tilgang rykker ved behandlernes arbejdsgange, hvor de tidligere har stræbt efter at give patienterne ro, skærme dem for for mange indtryk og krævende udfordringer. ​​

I et tæt samarbejde balancerer IPS-konsulenterne og praktikerne behandlingen, symptomer, hensyn og udfordringer med kandidaternes parathed til arbejde og uddannelse.​

Hør hvad kommunerne siger ​om IPS her.​

Redaktør