Hvad er IPS

​Projekt IPS udvikler og afprøver to versioner af en beskæftigelsesrettet indsats til folk med svær psykisk sygdom. Humlen er at arbejde sammen med de borgere der nærer et ønske om arbejde eller uddannelse og hjælpe dem med at fastholde deres ønsker for fremtiden - uanset hvad de fejler og om de har mange eller få symptomer osv at håndtere samtidig. IPS hjælper med at finde det helt rigtige job/miljø-match og yder tilrettelagt, individuel støtte i stedet for at prøve at udvikle og stabilisere kandidaterne i et afgrænset og beskyttet miljø på særlige præmisser. På dén måde er IPS et opgør med en gammeldags tænkning og viser imponerende gode, internationale forskningsresultater. Forskningsprojektet IPS i Danmark er et samarbejde mellem Region Hovedstaden Psykiatri og Region Syddanmark og Jobcenter Frederiksberg, København og Odense er allerede godt i gang.  

​​​​

Evidensbaseret beskæftigelsesrettet indsats

IPS er en beskæftigelsesindsats målrettet folk med svære sindslidelser, som har et ønske om- og er motiverede for få et arbejde eller komme i uddannelse. ​

IPS fokuserer på den enkelte IPS-kandidat og hjælper med at afklare, hvad der interesserer kandidaten og hvilke kompetencer de har. Det handler om at give den rette støtte og finde den helt rigtige job-match. Det er en af grundforudsætningerne.

IPS er en amerikansk metode, som er blevet afprøvet i mere end 20 randomiserede forsøg i USA, Europa, Australien og Asien. Alle studierne viser konsekvent, at IPS er mere effektiv end andre traditionelle metoder. 

Mere viden bag om IPS
Vil du vide mere om baggrunden for IPS, så klik her. 
"Baggrund & Fakta" i menulinjen byder også på et afsnit med litteraturhenvisninger om IPS og international forskning. 

IPS i praksis – hvordan foregår det

IPS hviler på syv principper, som udgør en hel essentiel del af IPS: ​

  1. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked
  2. Alle kan deltage. Ingen bliver ekskluderet
  3. Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet
  4. IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling
  5. Indsatsen er baseret på IPS-kandidatens egne præferencer og valg
  6. Støtten under beskæftigelse varer så længe der er behov for det
  7. Vejledning om sociale ydelser og arbejde

Hver IPS-kandidat er tilknyttet en IPS-konsulent, som har kendskab til den danske lovgivning, arbejdsmarkedet og som samarbejder med kandidatens psykiatriske behandlere alt sammen med kandidaten selv.

De to IPS-team bor i København og Odense, hvor de samarbejder med flere Distriktspsykiatriske centre og OPUS-team. 

Klar til arbejde og uddannelse – med eller uden symptomer?

Hvornår er man klar til at komme i arbejde eller påbegynde uddannelse? Skal man være helt og aldeles stabil og symptomfri eller skal man handle, hvor man er og tage udfordringerne i et samspil med et naturligt miljø, hvor man får plejet andre af sine interesser og vedligeholdt andre kompetencer?​

IPS arbejder med støtte undervejs i udviklingen og går ind og afklarer med kandidaten, hvad det er de egentligt ønsker sig af fremtiden, hvad de egentligt drømmer om og hvordan de egentligt gerne vil leve deres liv. IPS-konsulenten arbejder aktivt sammen med kandidaten om at finde muligheder og løsninger og alternative veje til på sigt at opnå dét, som er drømmen og målet for den enkelte.​​

IPS hjælper folk med psykoselidelser, herunder skizofreni, bipolar sindslidelse eller svær depression tilbage i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. 

Tværfagligt samarbejde på tværs af sektorer – forstærkede alliancer

IPS-konsulenterne samarbejder med IPS-kandidatens psykiatriske behandlere og er et bindeled mellem de forskellige enheder. Konsulenterne hjælper kandidaterne med alt lige fra jobafklaring til at håndtere konkrete vanskeligheder og udfordringer i dagligdagen og kan være alt lige fra at vågne til tiden, tage bussen eller udfylde ansøgninger og skemaer til det offentlige, arbejdsgiver eller koordinere behandling og kurser.​​

IPS-konsulenterne arbejder aktivt med IPS-kandidaterne uanset hvad deres sygdoms-status er, når blot den enkelte er motiveret for at komme i uddannelse eller arbejde. Det er den enkelte kandidats motivation og ønsker for fremtiden som er omdrejningspunktet i IPS.​

Det kan måske tage 10 år for nogen at blive stabil – men hvorfor ikke samarbejde i de samme 10 år og få kandidatens kompetencer i spil med særlige hensyn til præmisser og eventuelle hensyn undervejs. ​​​

Det giver mening at vedligeholde folks generelle menneskelige kompetencer, styrke deres selvværd og fastholde forbindelsen til arbejdsmarkedet. ​

Det kan være endnu sværere at vende tilbage hvis man har siddet 10 år i et isoleret miljø. Flere forskningsresultater peger på, at det for mange styrker dem generelt at have tilknytning til arbejdsmarkedet også mens de stadig er syge. Sygdom er altså ingen hindring i sig selv. ​

Psykiatrien og Kommunerne om arbejdet med IPS 
Læs også hvad Psykiatrien og Kommunerne siger om arbejdet med IPS. Hvad er det der motiverer dem og hvilket potentiale ser de i en beskæftigelsesindsats som netop IPS.​

Redaktør