IPS - baggrund og fakta

​Her på siden kan du læse lidt om, hvor langt det Danske IPS-forskningsprojekt er. Nederst på siden er der litteraturhenvisninger, hvis du vil vide mere om IPS: baggrunden, faglige detaljer, det danske forskningsprojekt. Bl.a. det danske Review fra 2011 (Thomas Christensen og Merete Nordentoft fra Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København).

Bag om IPS - ny viden og nye tider

Der er mange myter og fordomme om, at personer med en svær sindslidelse har behov for massiv støtte gennem hele livet uden muligheder for at komme sig eller kunne få en hverdag med uddannelse eller arbejde. Disse fordomme er i kraft af de seneste årtiers udvikling i den psykiatriske behandling til dels blevet afkræftet. Alvorlige sindslidelser er således ikke pr. definition ensbetydende med et liv på førtidspension. 

Positiv tendens hos de første danske IPS-kandidater  

På knap 2 år var IPS halvvejs med at inkludere deltagere, altså omtrent 400 af i alt 750 deltagere. I juni 2014 var der randomiseret 264 deltagere til IPS-indsatsen og ca. 128 til kontrolgruppen. Meget hurtigt viste der sig et forsigtigt mønster: at de danske deltagere også har glæde af IPS. 37% var kommet i beskæftigelse og yderligere 11% var i gang med virksomhedspraktik eller skånejob og kom fra kontanthjælp.

Dansk IPS forventer at beskæftigelsesprocenten stiger i takt med at projektperioden skrider frem. Det er vigtigt for Dansk IPS at nå tæt på målet og inkludere i alt 750 deltagere for at kunne sikre resultaterne en høj kvalitet (statistisk set) og endeligt dokumentere effekten af IPS, når det er kombineret med danske forhold og dansk kultur. 

IPS-succes versus kontrolgruppen og andre beskæftigelsesindsatser 

De internationale studier påviser at 59% af IPS-deltagerne kommer i meningsfuldt arbejde i modsætning til 23% med andre typer beskæftigelsesindsatser. IPS-deltagerne arbejder flere timer, tjener flere penge og oplever bedre selvværd, og der er intet der tyder på, at deltagelse i IPS fører til forværring i symptomer. Forskningen viser desuden lovende effekter af IPS med et tillæg af træning i kognitive og sociale færdigheder, hvor kandidaterne på længere sigt bliver bedre til at holde fast i arbejdslivet og uddannelse.​​

Antallet af projektdeltagere er højt og det kan måske virke mærkeligt og unødvendigt for ikke-forskere. Antallet er bestemt af hensyn til kvalitetssikring af forskningsmetoden, som er forankret i dansk IPS. Der er noget statistik og nogle beregninger, som til sammen minimerer ”den tilfældige faktor”, når materialet analyseres og gøres op.​​​

Dansk IPS arbejder hen i mod at kunne dokumentere effekten af IPS-indsatsen og håber på sigt, at det bliver muligt at implementere i almen praksis i hele landet, så endnu flere borgere kan få den rette støtte til et endnu mere meningsfuldt og rigt liv. 

Hemmeligheden bag succesfuld IPS? 

I sin enkelthed tager IPS afsæt i IPS-kandidaternes erfaringer, interesser og kompetencer og, populært sagt, fastholder IPS fokus på kompetencer og motivation og tænker ud af boksen. Symptomer ingen hindring. ​

IPS-konsulenterne samarbejder med kandidaterne om at finde det helt rigtige til dem. Det gode match er hovednøglen til et succesfuldt forløb for både kandidat og arbejdsgiver. Konsulenterne arbejder tæt sammen med kandidaternes psykiatriske behandlere og denne tværfaglige indsats bærer en stor del af succesen. Det giver det bedste fra begge verdener: kvalificeret behandling af sygdom kombineret med fokus på fremtid og beskæftigelse.​​​

De første spæde erfaringer i projektet viser stort gå på mod hos de ledige. Ønsket om at være en aktiv del af samfundet er stort. Og det giver mening at arbejde hen i mod. For alle. 

Anbefalet litteratur - meget mere om IPS 

Til den dedikerede/faginteresserede læser anbefaler IPS flere artikler, som primært stammer fra international forskning. ​​​

Christensen TN, Nordentoft M, Review om effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom, 2011. 
[Frit tilgængelig via online søgemaskiner, red.]


​​International forskning:
  • Bond GR, Drake RE, Becker DR. An update on randomized controlled trials of evidence-based supported employment. Psychiatric rehabilitation Journal 2008; 31: 280–90
  • Bond GR, Drake RE, Becker DR. Generalizability of the Individual Placement and Support (IPS) model of supported employment outside the US. World Psychiatry: official journal of the World Psychiatric Association (WPA) 2012; 11: 32–9
  • Campbell K, Bond GR, Drake RE. Who benefits from supported employment: a meta-analytic study. Schizophrenia Bulletin 2011; 37: 370–80
  • McGurk SR, Meltzer HY. The role of cognition in vocational functioning in schizophrenia. Schizophrenia research 2000; 45: 175–84
  • McGurk SR, Mueser KT, Pascaris A. Cognitive training and supported employment for persons with severe mental illness: one-year results from a randomized controlled trial. Schizophrenia Bulletin 2005; 31: 898–909
  • McGurk SR, Mueser KT, Feldman K, Wolfe R, Pascaris A. Cognitive training for supported employment: 2-3 year outcomes of a randomized controlled trial. The American Jo​urnal of Psychiatry 2007; 164: 437–41
  • Tsang HWH, Chan A, Wong A, Liberman RP. Vocational outcomes of an integrated supported employment program for individuals with persistent and severe mental illness. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 2009; 40: 292–305
  • Tsang HWH, Fung KMT, Leung AY, Li SMY, Cheung WM. Three year follow-up study of an integrated supported employment for individuals with severe mental illness. The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2010; 44: 49–58
  • Burns T, Catty J, Becker T, et al. The effectiveness of supported employment for people with severe mental illness: a randomised controlled trial. Lancet 2007; 370: 1146–52
  • Kinoshita Y, Ta F, Kinoshita K, et al. Supported employment for adults with severe mental illness(Review), 2013​

Redaktør